Moment ujęcia w kosztach opłaty rezerwacyjnej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu użytkowego w mającym dopiero powstać budynku na okres 10 lat, który jest podstawowym okresem umowy. Wnioskodawca zobowiązał się w umowie do wniesienia na rzecz Wynajmującego opłaty zwanej „opłatą rezerwacyjną” tytułem wykupu prawa do korzystania z lokalu do dnia ... (czyli przez okres 10 lat) w tym prawa przedłużenia czasu trwania umowy. Czy Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty opłaty rezerwacyjnej w momencie poniesienia kosztu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ujęcia w kosztach uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatków na „opłatę rezerwacyjną”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ujęcia w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie poniesienia, wydatków na „opłatę rezerwacyjną”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (zwana dalej Wnioskodawcą) dla prowadzenia działalności gospodarczej-handel wynajmuje lokale lub powierzchnie handlowe (boxy) w galeriach i centrach handlowych. W związku z planowanym rozwojem i zwiększeniem sprzedaży Wnioskodawca poszukiwał nowej lokalizacji dla uruchomienia kolejnego punktu sprzedaży. Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu użytkowego w mającym dopiero powstać budynku na okres 10 lat, który jest podstawowym okresem umowy. Wnioskodawca zobowiązał się w umowie do wniesienia na rzecz Wynajmującego opłaty zwanej „opłatą rezerwacyjną” tytułem wykupu prawa do korzystania z lokalu do dnia xxx (czyli przez okres 10 lat) w tym prawa przedłużenia czasu trwania umowy. Zgodnie z umową „opłata rezerwacyjna” zapewnia Wnioskodawcy prawo pierwszeństwa przedłużenia okresu trwania najmu lokalu na kolejne okresy najmu, aż do dnia 07.04.2031 roku, z zastrzeżeniem, że pierwsze przedłużenie najmu może nastąpić tylko na okres 5 letni. W umowie strony przewidziały możliwość jej rozwiązania oraz zwrotu „opłaty rezerwacyjnej” w przypadku nie wywiązania się wynajmującego z postanowień umowy, czyli nie przekazania Wnioskodawcy lokalu w umówionym terminie. Wg umowy „opłata rezerwacyjna” nie jest kaucją. Nadto nieuiszczenie „opłaty rezerwacyjnej” skutkuje rozwiązaniem umowy. Wnioskodawca wniósł w 2012 roku opłatę zgodnie z umową, na co otrzymał od Wynajmującego/Inwestora fakturę VAT. W chwili obecnej inwestycja jest na ukończeniu i wg zapewnień inwestora jaki stanu inwestycji lokal zostanie przekazany Wnioskodawcy w terminie, a wiec nie nastąpi zwrot opłaty i rozwiązanie umowy. Wnioskodawca zaliczył jednorazowo poniesiony koszt jako koszt pośredni dotyczący roku 2012, jednak z ostrożności kieruje zapytanie w tej sprawie do organu podatkowego prosząc o wiążącą interpretację.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty opłaty rezerwacyjnej w momencie poniesienia kosztu?

Zdaniem Spółki, „oplata rezerwacyjna” powinna być ujęta w kosztach jednorazowo w dacie jej poniesienia na podstawie otrzymanej faktury, nie powinna być rozliczana proporcjonalnie do okresu trwania umowy a także nie może być amortyzowana jako wartość niematerialna i prawna. Zgodnie dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Gramatyczna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika jako kosztu uzyskania przychodu jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika dzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »