Moment powstania obowiązku w VAT z tytułu usług podnajmu

Pytanie podatnika: Wynajmowana powierzchnia przewyższa potrzeby Wnioskodawcy, zatem zamierza on podnająć (za zgodą właściciela), część pomieszczeń innemu podatnikowi VAT. Wnioskodawca będzie pobierał czynsz najmu za okresy miesięczne. W jakim terminie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, jeżeli Wnioskodawca wystawi fakturę za najem w miesiącu następnym po miesiącu za który jest wystawiana faktura i określi w niej termin płatności przypadający na miesiąc jej wystawienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 marca 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług podnajmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług podnajmu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-274/14/ES z 30 maja 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Biuro - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Wnioskodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia na cele biurowe, w których to pomieszczeniach prowadzi swoją działalność i z tego tytułu jest obciążany za najem pomieszczeń.

Uwzględniając, że wynajmowana powierzchnia przewyższa potrzeby Wnioskodawcy, Wnioskodawca zamierza podnająć, za zgodą właściciela pomieszczeń, część pomieszczeń innemu podatnikowi podatku do towarów i usług. Za podnajem tych pomieszczeń Wnioskodawca będzie pobierał czynsz najmu, który zgodnie z projektem umowy będzie pobierany za okresy miesięczne.

Zgodnie z tym projektem przyszły najemca ma wpłacać czynsz najmu na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę w terminach i na konto wskazane na fakturze. Należy zaznaczyć, że w projekcie umowy nie będzie określony termin wystawienia takiej faktury.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

W umowie nie będzie określony termin płatności tzn. nie będzie to określona data do której najemca ma wpłacić należność za dany miesiąc rozliczeniowy. Zgodnie z projektem umowy termin ten ma być określony na wystawionej fakturze przy czym też w umowie nie będzie określony termin do którego faktura ma zostać wystawiona. Wnioskodawca nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego w umowie nie będzie określonego terminu płatności gdyż projekt umowy przedstawił kontrahent.

Prawdopodobnie umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony przy czym umowa będzie określała miesięczny czynsz i miesięczny okres rozliczeniowy.

Wnioskodawca zamierza wystawiać fakturę następnego miesiąca po danym miesiącu rozliczeniowym. Przykładowo: w stosunku do należności za okres najmu w miesiącu lipcu faktura zostanie wystawiona w miesiącu sierpniu (10-go sierpnia) z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury (do 24-go sierpnia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakim terminie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, jeżeli Wnioskodawca wystawi fakturę za najem w miesiącu następnym po miesiącu za który jest wystawiana faktura i określi w niej termin płatności przypadający na miesiąc jej wystawienia?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 czerwca 2014 r.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od usługi najmu będzie powstawał w miesiącu wystawienia faktury, pomimo że zostanie ona wystawiona w miesiącu następnym po miesiącu za który pobierany jest czynsz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dost...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »