Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlano-montażowych

Pytanie podatnika: Umowa o roboty budowlane przewiduje następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: zakończenie robót (wg harmonogramu) - do 31.07.2014 r., czas na ukończenie robót przedmiotu umowy (obejmujący przekazanie technicznej dokumentacji powykonawczej) - do 27.08.2014 r., przekazanie geodezyjnej mapy powykonawczej zaewidencjonowanej w Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym - do 27.08.2014 r. Który moment określić należy jako moment wykonania usługi, rodzący obowiązek podatkowy w VAT, w przypadku robót budowlano-montażowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano - montażowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlano - montażowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 września 2014 r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest przedsiębiorcą zajmującym się m. in. wykonywaniem robót drogowych, w większości w ramach kontraktów realizowanych w dłuższym okresie czasu. Pytanie dotyczy robót realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe tzw. FIDIC.

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie robót drogowych wraz z wykonaniem wszelkich czynności związanych z ich oddaniem do eksploatacji inwestorowi, w tym wykonanie i wydanie dokumentacji powykonawczej.

Umowa o roboty budowlane przewiduje (dane przykładowe na potrzeby niniejszego wniosku) następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  • zakończenie robót (wg harmonogramu) - do 31.07.2014 r.
  • czas na ukończenie robót przedmiotu umowy (obejmujący przekazanie technicznej dokumentacji powykonawczej) - do 27.08.2014 r.
  • przekazanie geodezyjnej mapy powykonawczej zaewidencjonowanej w Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym - do 27.08.2014 r.

W praktyce zgodnie z treścią umowy, wykonanie robót budowlanych następuje po zakończeniu robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i zgłoszeniu tego faktu inwestorowi (kontrahentowi), wraz z wezwaniem go do ich odbioru (gotowość do odbioru końcowego robót).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że usługi objęte zakresem pytania Wnioskodawca świadczy na rzecz podmiotów będących podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Który moment określić należy zgodnie z przepisami art. 19a ust. 5 pkt 3 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) jako moment wykonania usługi, rodzący obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku robót budowlano - montażowych w opisanym poniżej przez podatnika stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem jednak kilku przepisów, m. in. ust. 5 omawianego przepisu.

Zgodnie z ust. 5 pkt 3 lit a, w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1.

W przypadku gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych).

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, moment wykonania usługi dla celów VAT wiąże się z wykonaniem robót, co obejmuje samą realizację robót, ale także spełnienie wszystkich innych świadczeń wykonawcy, do których zobowiązany jest on zgodnie z umow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »