Milcząca akceptacja noty korygującej

Pytanie: Czy w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Spółki (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) należy uznać, że doszło do jej akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust. 2 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta oznacza jej akceptację – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta oznacza jej akceptację.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w … (dalej: „X”, „Spółka’, „Wnioskodawca”) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „PTU”, „VAT”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie.

Spółka nabywa towary i usługi związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W sytuacji gdy Spółka otrzymała fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT (m.in. miary i ilości dostarczonych towarów, ceny jednostkowej towaru lub usługi, stawki podatku), wystawia notę korygującą.

Nota korygująca jest sporządzana w języku polskim i angielskim wraz z informacją (zarówno w samej nocie jak i w wiadomości elektronicznej do kontrahenta), że w przypadku braku odpowiedzi np. w terminie 14 dni od otrzymania noty korygującej, brak sprzeciwu w zakresie danych korygowanych uważa się za akceptację noty korygującej (milcząca akceptacja).

Otrzymanie wiadomości z notą korygująca przez kontrahenta jest potwierdzane informacją zwrotną wysyłaną automatycznie (tzw. funkcja „informuj o statusie dostarczenia”) przez serwer kontrahenta. Otrzymane potwierdzenie jest archiwizowane jako załącznik do noty korygującej wraz z wiadomością elektroniczną zawierającą informację o nocie korygującej wysłanej do kontrahenta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Spółki (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) należy uznać, że doszło do jej akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust.2 ustawy o PTU?

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opisanej sytuacji, w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Spółki (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) dochodzi do akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust.2 ustawy o PTU.

Uzasadnienie stanowiska

W obecnym brzmieniu przepisów ustawy o PTU akceptacja noty korygującej nie musi następować wyłącznie w formie pisemnej. Możliwe jest zatem akceptowanie not korygujących przez wystawcę faktury w dowolny sposób, tj. np. ustnie, przez podpis, przez wysłanie wiadomości mailowej, tekstowej, etc. Brak jest jakiegokolwiek zamkniętego katalogu form akceptacji noty korygującej.

Stąd też uprawnionym jest stwierdzenie, że brak wyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) noty korygującej oznacza, że została ona zaakceptowana w sposób milczący.

W takim wypadku podatnik jest zobowiązany posiadać potwierdzenie otrzymania przez wystawcę faktury noty korygującej, tak aby można było skutecznie uznać, iż kontrahent mógł dokonać akceptacji lub też mógł akceptacji nie dokonywać.

W przedstawionym stanie faktycznym brak wyrażenia sprzeciwu w określonym terminie przez wystawcę faktury, który otrzyma od Spółki notę korygującą w wiadomości elektronicznej, powoduje jego dorozumianą akceptację dla treści noty.

Dzięki archiwizacji wysłanych za pomocą poczty elektronicznej wiadomości, a także wspominanych automatycznych informacji zwrotnych Spółka ma również pewność, że wystawca faktury otrzymał wysłaną do niego notę korygującą.

Z tych powodów należy uznać, iż stosowany przez Spółkę sposób akceptacji noty korygującej jest zgodny z przepisem art. 106k ust. 2 ustawy o PTU.

Należy nadmienić, iż w przypadku otrzymania noty korygującej przez wystawcę faktury i niewyrażenia braku jej akceptacji, nota taka również powinna być uznana za zaakceptowaną.
Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe (w interpretacjach wydanych na identycznie brzmiących w odpowiednim zakresie przepisach rozporządzenia obecnie inkorporowanego do ustawy o PTU) w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2013 r., nr ILPP2/443-773/13-2/MR. w której można przeczytać:

„Zatem z uwagi na fakt, że Zainteresowany na nocie korygującej zamieszcza określoną adnotację o skutkach braku reakcji na otrzymaną notę, uznać należy, że wystawca faktury ma świadomość, że w przypadku niewyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) dla noty w sposób dorozumiany ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »