MF: 0% VAT dla darowizn nie ma uzasadnienia w prawie unijnym

Obecnie wiele firm wspiera działania w walce z epidemią. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają jednak od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie początkowej ceny sprzedaży na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artykułów spożywczych i niektórych produktów IT, które stanowią niewielką część potrzeb.

Interpelacja nr 3989 do ministra finansów w sprawie polityki fiskalnej ograniczającej pomoc przedsiębiorców dla potrzebujących

Panie Ministrze!

W związku z epidemią koronawirusa jesteśmy świadkami gestów wielu firm, które wspierają działania w walce z epidemią. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie początkowej ceny sprzedaży na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artykułów spożywczych i niektórych produktów IT, które stanowią niewielką część potrzeb.

Organizacje pozarządowe są partnerem i realizatorem wielu zadań publicznych. Prowadzą placówki dla bezdomnych, szkoły, domy dziennego pobytu. Organizują wiele działań kulturalnych, sportowych, edukacyjnych. W tych wyjątkowo trudnych czasach organizacje pożytku publicznego mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć swoją aktywność między innymi włączając się w dystrybucję niezbędnych do życia artykułów spożywczych i innych np. higienicznych, ale dobra te są przekazywane w mniejszej ilości z uwagi na ograniczenia polityki fiskalnej.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego nie modyfikujemy ułomnej konstrukcji prawa finansowego, które stoi w sprzeczności do niesienia pomocy w tym szczególnym czasie i nie zwalniamy przedsiębiorców - darczyńców z obowiązku płacenia 23 proc. stawki podatku VAT niezależnie od rodzaju towaru jaki chcą przekazać potrzebującym?
  2. Na jaką kwotę szacowana jest dotychczasowa pomoc przedsiębiorców przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Poseł Katarzyna Osos

3 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3989 w sprawie polityki fiskalnej ograniczającej pomoc przedsiębiorców dla potrzebujących

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji nr 3989 poseł Katarzyny Osos w sprawie polityki fiskalnej ograniczającej pomoc przedsiębiorców dla potrzebujących, uprzejmie informuję:

Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 - dalej: „ustawa o VAT”, nie zakładają - co do zasady - opodatkowania tym podatkiem darowizn towarów (w tym także darowizn na cele charytatywne). Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Jednakże na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, stanowią odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Odnosząc się stwierdzenia o konieczności stosowania dla darowizn wyłącznie stawki 23% należy wyjaśnić, że do takich nieodpłatnych dostaw na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje się stawkę podatku właściwą dla towaru będącego przedmiotem darowizny, w tym także stawkę obniżoną, jeżeli przedmiotem darowizny jest towar (np. wymieniony w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy o VAT) objęty taką właśnie stawką. Przy czym, w takim przypadku, zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towaru lub towaru podobnego, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy takiego towaru.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Zatem preferencja ta dotyczy darowizn wszystkich produktów spożywczych, z wyjątkiem alkoholu (po spełnieniu warunków określonych art. 43 ust. 12-12a ustawy o VAT).

Obecnie zatem zwolnienie z VAT nie dotyczy wyłącznie darowizn artykułów spożywczych łatwo psujących się.

Pragnę również zauważyć, że w związku z zaistniałą bardzo trudną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 podejmowane są szeroko przez administrację publiczną działania mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego i sprawne funkcjonowanie państwa w obliczu stanu epidemii. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę m.in. na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych2, dalej „rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie stawek”, które wprowadziło możliwość stosowania - do 31 sierpnia 2020 r. - stawki w wysokości 0% (przy zachowaniu warunków wymienionych w rozporządzeniu) dla nieodpłatnych dostaw określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, środki dezynfekujące, testy diagnostyczne, środki ochrony indywidualnej - maseczki, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki, rękawice), ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »