Mały ZUS a działalność twórcza lub artystyczna

Składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności prowadziły pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że rozpoczął działalność gospodarczą 2022 roku. Obecnie korzysta z ulgi na start, a więc płaci tylko składkę zdrowotną. Po upływie 6 miesięcy od założenia działalności chciałby skorzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS przez 24
miesiące.

Na portalu biznes.gov.pl https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00286 przedsiębiorca sprawdził warunki pod jakimi może skorzystać z ulgi. Jego wątpliwości budzi zastrzeżenie że „z możliwości obniżenia składek na ZUS nie możesz skorzystać, jeżeli aktualnie lub w czasie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną”. Praca przedsiębiorcy polega m.in. na pisaniu kodu programów komputerowych. U jednego z poprzednich pracodawców w umowie o pracę zawartej w 2020 roku jest następujący punkt w paragrafie wynagrodzenie: wynagrodzenie z tytułu rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi. W okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca wykonywał też pracę w ramach umów o dzieło, których przedmiotem było napisanie kodu programu komputerowego i umowy te miały powiększone koszty uzyskania przychodu do 50% z racji tworzenia kodu.

Przedsiębiorca uważa, że przysługuje mu ulga, ponieważ praca którą wykonuje i wykonywał polegająca między innymi na tworzeniu kodu komputerowego nie jest działalnością twórczą lub artystyczną w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.. Art. 8 ustęp 7: „za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego”.

Przedsiębiorca dodał, że prowadzona przez niego działalność nie została uznana za działalność twórczą przez Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed dniem wykonywania działalności gospodarczej, nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy dot. prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę za prawidłowe.

W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »