Likwidacja działalności – obowiązki podatnika VAT

Na niektórych przedsiębiorcach, którzy likwidują działalność gospodarczą, spoczywa obowiązek sporządzenia spisu znatury. Zgodnie z postanowieniami art.14 ust.1 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2011r., nr177, poz.1054, zpóźn. zm., dalej: ustawa oVAT) dotyczy on podatników: będących spółką cywilną albo spółką handlową niemającą osobowości prawnej (tj.spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną), wprzypadku rozwiązania spółki, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przepisu tego wynika, że obowiązek ten nie dotyczy spółek handlowych posiadających osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Natomiast w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą istotne jest to, że obowiązek ten spoczywa na nich zarówno wtedy, gdy złożyli zgłoszenie VAT-Z w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy nie wykonywali czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy (z wyłączeniem tych podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Spisem z natury należy objąć towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, a w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na uwadze należy mieć to, że tymi towarami, które trzeba uwzględnić w spisie z natury, są nie tylko towary handlowe, które zostały w magazynie, ale również wszelkie inne ruchomości oraz nieruchomości będące środkami trwałymi lub stanowiącymi wyposażenie (w tym wyposażenie niskocenne, niepodlegające ujęciu w ewidencji wyposażenia). Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przykład:
Pan Adam zakończył prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w związku z czym zobowiązany był do sporządzenia między innymi spisu z natury na potrzeby VAT. Aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku, dokonał roboczego spisu wszystkich towarów, jakie zostały mu na dzień likwidacji działalności. Były to zarówno towary handlowe, jak i przedmioty stanowiące wyposażenie jego biura, np. komputer, drukarka, biurka, fotele.

Następnie pan Adam sprawdził, czy w odniesieniu do tych towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Okazało się, że w związku z zakupem niektórych tych rzeczy nie mógł odliczyć podatku naliczonego, ponieważ w tym czasie nie był podatnikiem VAT. Zakup innych rzeczy był zaś udokumentowany rachunkiem, a nie fakturą, co również oznaczało, że nie odliczono w związku z ich zakupem podatku na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »