Leasing w walucie obcej a różnice kursowe

Różnica pomiędzy kwotą podatku VAT wyrażoną w PLN a kwotą wypłacanej należności na rzecz finansującego, w części dotyczącej VAT, uwzględnioną w księgach rachunkowych, nie mieści się w definicji różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie - nie będzie stanowiła ani przychodów, ani kosztów podatkowych.

Takie stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-423/15/BKD.

Z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych zwrócił się przedsiębiorca (dalej: Korzystający), który zamierza zawrzeć z innym przedsiębiorcą (dalej: Finansujący) umowę leasingu operacyjnego. Korzystający na mocy postanowień umowy będzie dokonywać płatności w walucie Euro. Z kolei podatek VAT będzie płatny również w walucie Euro. W związku z tym, że rachunkowość prowadzona jest w złotych, Korzystający z dniem otrzymania faktury z tytułu wynagrodzenia pieniężnego za używanie i pobieranie pożytków z przedmiotu umowy leasingu operacyjnego wyrażonej w walucie obcej od polskiego kontrahenta (Finansującego), będzie dokonywał księgowania kwoty brutto faktury na koncie rozrachunków z Finansującym w walucie obcej oraz w kwocie przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 9b ustawy o CIT, Korzystający zamierza stosować metodę podatkową przy ustalaniu różnic kursowych.

Przedsiębiorca (Korzystający) chciał wiedzieć czy w przypadku powstania podatkowych różnic kursowych powstałych od podatku VAT, w związku z zawarciem umowy leasingu w walucie obcej, będą one mogły zostać zaliczone do podatkowej kategorii przychodów albo kosztów. Jego zdaniem, z uwagi na neutralność podatkową podatku od towarów i usług, tzn. niewywoływania przez niego żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, różnice kursowe dotyczące podatku od towarów i usług nie będą mogły zostać uznane ani za przychód ani za koszt uzyskania przychodów.

Uzasadniając swoje stanowisko przedsiębiorca przypomniał, że umowy leasingu podlegają kwalifikacji dla celów podatkowych na podstawie art. 17a-17l ustawy o CIT. Jeżeli na podstawie powyższych przepisów umowa leasingu posiada cechy leasingu operacyjnego, to kosztem uzyskania przychodu Korzystającego są płacone w okresie umowy opłaty leasingowe. Z kolei dla celów bilansowych, jeżeli umowa jest kwalifikowana jako leasing finansowy - kosztem bilansowym jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty leasingu. Żadna część bilansowego odpisu amortyzacyjnego dokonywanego przez Korzystającego nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Różnice kursowe w CIT

W analizowanej sprawie występuje leasing operacyjny dla celów podatkowych, którego rozrachunki i zapłata następują w walucie obcej. Do przeliczenia kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej na złote stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez kontrahenta. Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o CIT, dla celów ustalania różnic kurso...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »