Leasing operacyjny w ujęciu ustawy o podatku dochodowym

Na gruncie prawa podatkowego nie funkcjonuje pojęcie leasingu operacyjnego. Ustawy opodatku dochodowym posługują się jedynie pojęciem „leasing”. Zuwagi jednak nato, żezawierają one różne modele rozliczenia leasingu – wzależności odkonkretnych postanowień danej umowy – zasadne jest posługiwanie się nazewnictwem powszechnie przyjętym wobrocie gospodarczym.

Jakie warunki muszą być zawarte w umowie, by spełniała ona podatkowe kryteria leasingu operacyjnego?

Przedmiot umowy

Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) i odpowiednio art. 17a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) w leasing można wziąć podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego mogą być jednak tylko podlegające odpisom amortyzacyjnym:

 1. środki trwałe lub
 2. wartości niematerialne i prawne.

Czas trwania umowy

Bez względu na to, czy korzystającym jest przedsiębiorca, czy też osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej – umowa musi być zawarta na czas określony. W przypadku przedsiębiorców dochodzi jednak jeszcze dodatkowy warunek, zawarty w art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT), a mianowicie okres ten musi wynosić:

 • co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
 • co najmniej 5 lat, jeżeli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.

Normatywny okres amortyzacji to pojęcie ściśle związane z okresem amortyzacji dokonywanej w przypadku:

 1. środków trwałych: z zastosowaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych; normatywnym okresem amortyzacji jest tu więc okres, w którym odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych, określonych w tym wykazie, zrównują się z wartością początkową tego środka trwałego;
 2. wartości niematerialnych i prawnych – okres ustalony w art. 22m ustawy o PIT (art. 16m ustawy o CIT), czyli w zależności od rodzaju wartości niematerialnej i prawnej: od 12 do 60 miesięcy.

Przykład:

Przedmiotem umowy leasingu jest używany samochód osobowy. W takiej sytuacji mogłaby mieć zastosowanie zarówno stawka liniowa 20%, jak i stawka amortyzacji indywidualnie ustalona, nieprzekraczająca 40%. Gdyby samochód był używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych – amortyzacji można byłoby dokonywać stawką liniową przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1,4.

Określając jednakże normatywny okres amortyzacji, odwołać się należy do stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Dla samochodów osobowych stawka ta wynosi 20%. Normatywny okres amortyzacji to 60 miesięcy, a co za tym idzie 40% tego okresu to 24 miesiące.

Suma opłat określonych w umowie

Opłatami określonymi w umowie są wszelkie płatności należne finansującemu od korzystającego z tytułu umowy, a w szczególności:

 • opłata wstępna,
 • opłaty miesięczne,
 • cena wykupu.

Zgodnie z art. 23j ust. 2 ustawy o PIT (art. 17j ust. 2 ustawy o CIT) do tej sumy nie zalicza się:

 1. płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
 2. podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będąc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »