Łączenie emerytury z ZUS i z KRUS

Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej. Każda z instytucji ubezpieczeniowych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przyznane świadczenie emerytalne będzie wypłacać niezależnie.

 

Interpelacja nr 38624 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie emerytur w ramach łączenia świadczenia z KRUS i ZUS

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2021 r. poz. 266), w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Natomiast jest duża grupa osób, które podczas aktywności zawodowej mają okresy podlegania ubezpieczeniu w ZUS oraz okresy podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Jeżeli taka osoba posiada działki rolne o powierzchni 1 ha przeliczeniowego i więcej, to w momencie np. utraty pracy i zakończenia w związku z tym jej ubezpieczenia w ZUS jest ustawowo zobowiązana do rozpoczęcia opłacania składek KRUS z możliwością ściągnięcia ich za nieopłacone okresy wstecz.

Zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emerytura przysługuje po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego każdej osobie, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu - niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Ponieważ przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości nie uwzględnia się okresu ubezpieczenia z tytułu działalności rolniczej, osoba urodzona po 1948 r. oprócz emerytury powszechnej może mieć również przyznaną i wypłacaną emeryturę z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników - o ile posiada okres ubezpieczenia rolniczego wymagany do jej przyznania. Jednakże osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego podczas ustalania prawa do świadczenia i jego wysokości ma zaliczane także okresy ubezpieczenia w KRUS, które doliczane są do okresów ubezpieczenia w ZUS i za każdy rok ubezpieczenia w KRUS do emerytury doliczana jest kwota ok. 10 zł, czyli np. gdy osoba przez 8 lat opłacała składki KRUS, zostaje jej doliczone do emerytury z ZUS ok. 80 zł. Tymczasem emerytura rolnicza, która przysługuje po 25 latach opłacania składek KRUS, wynosi przykładowo 1000 zł; wówczas jeżeli podzielimy tę kwotę przez lata opłacania składek, czyli 25, to otrzymujemy 1000:25=40. Oznacza to, że za każdy rok ubezpieczenia i opłacania składek KRUS przysługuje ok. 40 zł w kwocie całej emerytury rolniczej. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób, które były ustawowo zobowiązane do opłacania KRUS i które za rok ubezpieczenia w KRUS otrzymują tylko 10 zł. Osoby ustawowo zobowiązane do opłacania składek KRUS powinny więc otrzymywać ok. 40 zł za każdy rok opłacania składek KRUS w przypadku uwzględniania tego okresu w obliczaniu wysokości emerytury tzw. ZUS-owskiej.

W związku z powyższym przykładem, zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy jest możliwe podjęcie prac nad zmianą przepisów w sposób, w którym umożliwi się wprowadzenie analogicznych rozwiązań, tak aby zakończyć niesprawiedliwość w podobnych sytuacjach życiowych?

Poseł Michał Cieślak

25 stycznia 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 38624 w sprawie emerytur w ramach łączenia świadczenia z KRUS i ZUS

Szanowna Pani Marszałek,

od początku istnienia systemu ubezpieczenia społecznego rolników, a więc od 1977 r. aż do 1989 r., istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia rolników „dwuzawodowców”, tj. osób, które pracę na roli łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem. W związku z podwójnym ubezpieczeniem istniała możliwość pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zarówno z powszechnego, jak i rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego. W razie nabycia prawa do dwóch ww. świadczeń uprawnionemu wypłacano półtora świadczenia - świadczenie korzystniejsze w całości, a drugie w połowie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. poz. 53), zniesiono zarówno obowiązek podwójnego ubezpieczenia rolników „dwuzawodowców”, jak i możliwość pobierania dwóch świadczeń emerytalno-rentowych i wprowadzono rozwiązanie polegające na wzajemnym zaliczaniu okresów ubezpieczenia do uprawnień e...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »