Kwota wolna od potrąceń z emerytury lub renty

Do końca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrąceń realizowanych ze świadczeń emerytalno-rentowych była określona jako odpowiedni procent najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności przed zajęciem chroniona była kwota wynosząca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniższej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie są już ustalane jako procent najniższej emerytury lub renty. Zastąpiono je kwotami wskazanymi bezpośrednio w ustawie emerytalnej, które ustalono mając na względzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.

Interpelacja nr 438 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości zajęcia komorniczego najniższej emerytury i renty

Szanowna Pani Minister!

Jeden z wyborców zwrócił mi uwagę na nierówne zasady zajęcia komorniczego najniższego wynagrodzenia oraz najniższej emerytury i renty. W przypadku zarobków z tytułu umowy o pracę komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę w wysokości 100 procent minimalnego wynagrodzenia. Natomiast kwota emerytury lub renty zabezpieczona przez egzekucją komorniczą to 75 proc. minimalnego świadczenia. Wyjątkiem od tych zasad są długi alimentacyjne i dotyczące odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczych. Z kolei wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w ogóle nie są chronione przed egzekucją komorniczą. Uzależnianie wysokości zajęcia od rodzaju dochodu nie jest zrozumiałe dla obywateli – pytają więc, czym takie zróżnicowanie jest podyktowane. Emeryci wiedzą, że najniższa emerytura jest niższa od najniższego wynagrodzenia, ale nierówność ta jest jeszcze pogłębiona możliwością zajęcia jej jednej czwartej przez komornika, podczas gdy w wypadku najniższej pensji jej całość jest chroniona przed egzekucją.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Dlaczego w wypadku najniższej emerytury i renty chronione przed egzekucją komorniczą jest 75 proc. świadczenia (tak jak w wypadku egzekucji wszelkich środków z konta bankowego), podczas gdy w wypadku najniższego wynagrodzenia chronione jest 100 proc. zarobków? Jakie ważne powody stoją na przeszkodzie ujednolicenia tych zasad?

Tomasz Rzymkowski, 10-12-2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 438 w sprawie wysokości zajęcia komorniczego najniższej emerytury i renty

Szanowna Pani Marszałek

W związku z interpelacją pana posła Tomasza Rzymkowskiego, przesłaną przy piśmie z dnia 13 grudnia br., znak: K9INT438, w sprawie „wysokości zajęcia komorniczego najniższej emerytury i renty”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień dotyczących ochrony emerytów i rencistów otrzymujących najniższe świadczenia oraz zasadności zróżnicowania wysokości kwoty wolnej od zajęć komorniczych w zależności od tego, czy potrącenia są dokonywane z wynagrodzenia otrzymywanego ze stosunku pracy czy z emerytury lub renty.

Regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera część trzecia ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.). Zgodnie z art. 833 § 1 i § 4 Kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, natomiast świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Ustawodawca zróżnicował zatem sposób dokonywania potrąceń i egzekucji w zależności od tego, czy dłużnik jest pracownikiem, czy też emerytem lub rencistą.

Przy potrącaniu z wynagrodzenia pracowniczego sum egzekwowanych na m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »