Kwalifikowanie działań twórczych jako umowy o dzieło - MRiPS wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdza podleganie ubezpieczeniu społecznemu, może - bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać - ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia.

 

Interpelacja nr 39214 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie umów o dzieło dotyczących treści autorskich

W ostatnim czasie można było zaobserwować wzmożone kontrole inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) w podmiotach z branży marketingowej, podczas których kwestionowano zasadność zawierania umów o dzieło ze współpracownikami.

Działalność tych podmiotów koncentruje się na produkcji krótkich filmików, zdjęć bądź wpisów publikowanych następnie w mediach społecznościowych. Czynności te wykonywane są każdorazowo przez twórców współpracujących z daną spółką na podstawie umowy o dzieło i mają charakter autorski.

ZUS, kwestionując zasadność zawierania z twórcami umów o dzieło, podnosi, iż ich twórczość ma charakter powtarzalny, tworzone filmy bądź zdjęcia nie stanowią rezultatu, fakt akceptacji materiału przed jego publikacją oznacza brak możliwości powstania dzieła z wadą, zaś same filmy nie powstawały na podstawie oryginalnego pomysłu twórcy, gdyż opierał się on na wytycznych zlecającego wykonanie danego filmu.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Umowa o dzieło należy do umów rezultatu, zaś jej przedmiotem jest indywidualnie oznaczony rezultat, który następnie podlega sprawdzeniu. W związku z faktem, iż przepisy Kodeksu cywilnego zawierają szczątkowe regulacje odnośnie do przesłanek definiujących daną umowę jako umowa o dzieło, pojawiło się wiele orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz decyzji ZUS, które to w swoich interpretacjach zawężają definicję umowy o dzieło do ewidentnego rezultatu, oryginalności dzieła, jego twórczego charakteru i braku powtarzalności.

ZUS, nie bacząc na wolę stron, często kwalifikuje typowe twórcze działania, np. tworzenie projektów graficznych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2017 III AUa 78/17), opracowywanie scenariuszy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 7 grudnia 2015 r., III AUa 145/15) bądź tworzenie dokumentacji foto/wideo wydarzeń (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 czerwca 2016 r., III AUa 1128/15) jako umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).

Niestety brak jest jednoznacznych i wiążących przepisów, które jednoznacznie uregulowałyby problem kwalifikowania działań twórczych jako umowy o dzieło. Obawy przedsiębiorców z branży marketingu oraz twórców budzi możliwość oskładkowania umów o dzieło nawet do 5 lat wstecz oraz wielość odmiennych interpretacji zarówno ZUS, jak i sądów.

Czy istnieje możliwość przedstawienia jednoznacznej interpretacji dotyczącej opisanych wyżej przypadków? Wartość twórcza dzieł, które powstają w opisanych przypadkach, jest niekwestionowana, a interpretacje przyjmowane przez ZUS wydają się być najmniej korzystne dla twórców.

Posłowie:
Michał Gramatyka, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Zalewski

17 lutego 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 39214 w sprawie umów o dzieło dotyczących treści autorskich

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek, znak: K9INT39214, przesyłające interpelację Posła Michała Gramatyki wraz z grupą posłów, w sprawie umów o dzieło dotyczących treści autorskich, w oparciu o stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie informuję:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował informację dla płatników składek w zakresie umów o dzieło, która znajduje się na stronie internetowej ZUS[1]. W udostępnionej informacji wskazano kryteria wynikające z obowiązujących przepisów prawa, którymi należy kierować się przy ocenie zasadności zgłaszania do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jak również różnice pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia. Opracowanie prezentuje wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego dotyczące spraw sądowych, których przedmiotem sporu były umowy o dzieło. Analogicznymi zasadami należy kierować się w przypadku oceny charakteru i warunków wykonywania umów o dzieło dotyczących produkcji krótkich filmików, zdjęć bądź wpisów publikowanych w mediach społecznościowych.

Odnosząc się do wskazanego w interpelacji zapytania w zakresie możliwości przedstawienia jednoznacznej interpretacji dotyczącej kwalifikowania zawieranych umów w ramach działalności twórczej jako umów o dzieło w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny[2], uprzejmie wyjaśniam, że można wskazać jednoznacznie kryteria, jakimi posługuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu oceny, czy dana umowa powin...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »