Kto płaci VAT od naprawy samochodu w leasingu?

W razie likwidacji szkody znaczenie ma czy leasingobiorca jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jeśli jest to sprawa o tyle prostsza, że podmiot wykonujący naprawę może obciążyć podatkiem VAT leasingobiorcę, który może VAT następnie odliczyć w ramach prowadzonej działalności - nie ponosi wtedy szkody w tym zakresie, zaś ubezpieczyciel zwróci podmiotowi wykonującemu naprawę kwotę netto wynikająca z faktury VAT za naprawę. Sprawa w przypadku leasingobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jest sprawą bardziej skomplikowaną.

Interpelacja nr 16305 do ministra finansów w sprawie regulacji zwrotu podatku VAT podmiotom wykonującym naprawy w ramach likwidacji szkód, w przypadku gdy szkoda powstała co do przedmiotu należącego do leasingodawcy gdy leasingobiorcą jest osoba będąca płatnikiem podatku VAT, jak i osoba niebędąca płatnikiem podatku VAT

Szanowny Panie Ministrze,

obecnie coraz powszechniejsze wśród przedsiębiorców, również małych i średnich, jest nienabywanie pojazdów mechanicznych na własność, lecz w formie leasingu. Jak wiadomo w takim wypadku właścicielem pojazdu jest leasingodawca, leasingobiorca jedynie ten pojazd użytkuje.

W sytuacji gdy pojazd będący przedmiotem umowy leasingu ulegnie uszkodzeniu, które nie powoduje wygaśnięcia umowy leasingu – pojazd może zostać naprawiony, a szkoda ta likwidowana jest z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub z AC, problematyczna staje się kwestia płatności podatku VAT na rzecz podmiotu wykonującego naprawę pojazdu.

W razie likwidacji szkody znaczenie ma czy leasingobiorca jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jeśli jest to sprawa o tyle prostsza, że podmiot wykonujący naprawę może obciążyć podatkiem VAT leasingobiorcę, który może VAT następnie odliczyć w ramach prowadzonej działalności - nie ponosi wtedy szkody w tym zakresie, zaś ubezpieczyciel zwróci podmiotowi wykonującemu naprawę kwotę netto wynikająca z faktury VAT za naprawę.

Sprawa w przypadku leasingobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jest sprawą bardziej skomplikowaną. Z jednej strony podmiot dokonujący naprawy mógłby wystawić fakturę na leasingodawcę, który jest podatnikiem VAT i ma prawo odliczenia podatku VAT, i tym samym leasingodawca regulował by należność w tym zakresie. Jednak odliczenie podatku VAT jest fakultatywne, a firmy leasingowe nie są zainteresowane ani likwidacją szkody, ani też zapłatą podatku VAT na rzecz podmiotów wykonujących naprawy pojazdów, natomiast taki podmiot nie ma de facto możliwości zmuszenia leasingodawcy do zapłaty podatku VAT. Ubezpieczyciele zaś wypłacają odszkodowania za naprawę w kwocie netto wynikającej z faktury wskazując, iż właściciel pojazdu jest płatnikiem podatku VAT i winien zapłacić VAT na rzecz podmiotu naprawiającego pojazd i następnie może ten podatek odliczyć.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z problemem podmiotów naprawiających szkody w pojazdach mechanicznych, gdyż ich należności regulowane są w wartości netto, natomiast podatek VAT jest często nieregulowany.

Często ofiarą wskazanego powyżej problemu padają przedsiębiorcy, których fundusze nie pozwalają na ciągłe pozywanie ubezpieczyciela o zwrot podatku lub dochodzenie zapłaty podatku VAT od leasingodawcy.

Zasadnym byłoby wprowadzenie jasnych regulacji wskazujących na to, w jakim przypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w kwocie brutto, a w jakiej w kwocie netto i kto zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT na rzecz podmiotu dokonującego naprawy.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację dotyczącą opisanego problemu?
  2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie regulacji usprawniającej dochodzenie roszczeń we wskazanych sprawach?
  3. Czy możliwa jest zmiana przepisów i bardziej szczegółowe uregulowanie wskazanego problemu w taki sposób, aby nie było już problemów interpretacyjnych, a podmioty wykonujące naprawy miały możliwość uzyskania pełnej zapłaty za świadczone usługi?

Poseł Agnieszka Hanajczyk

11 października 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16305 w sprawie regulacji zwrotu podatku VAT podmiotom wykonującym naprawy w ramach likwidacji szkód, w przypadku gdy szkoda powstała co do przedmiotu należącego do leasingodawcy gdy leasingobiorcą jest osoba będąca płatnikiem podatku VAT, jak i osoba niebędąca płatnikiem podatku VAT

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk nr 16305 w sprawie regulacji zwrotu podatku VAT podmiotom wykonującym naprawy w ramach likwidacji szkód w przypadku gdy szkoda powstała co do przedmiotu należącego do leasingodawcy gdy leasin...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »