Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?

W myśl przepisu art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną, postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Postępowanie w sprawie świadczenia może być wszczęte nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki może być zgłoszony przez jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone przez zainteresowanego na piśmie.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., z wyjątkiem osób, które korzystają z prawa do emerytury na tzw. starych zasadach, zgodnie z art. 182 ustawy emerytalnej, zgłaszają wnioski o emeryturę bezpośrednio w organie rentowym. Nie oznacza to jednak, że nie może tego zrobić pracodawca zatrudniający taką osobę.

Zakład pracy jest jedynie pośrednikiem w przekazaniu wniosku - za zgodą pracownika. Decyzja w kwestii ewentualnego ubiegania się o świadczenie lub rezygnacji z jego przyznania leży zatem w gestii samego zainteresowanego. W związku z tym pracodawca nie może wycofać wniosku o emeryturę pracownika.

Przykład:
Pracownica ukończyła powszechny wiek emerytalny i wystąpiła do pracodawcy o przygotowanie wniosku o emeryturę i złożenie go w jej imieniu w organie rentowym. Po 10 dniach zmieniła zdanie i zwróciła się o wycofanie wniosku z ZUS. Czy pracodawca może wycofać wniosek z ZUS?
Pracodawca nie może wycofać wniosku. Musi to zrobić zainteresowana, ponieważ pracodawca jest jedynie pośrednikiem w przekazaniu wniosku pracownika do organu rentowego.

Na kim spoczywa obowiązek skompletowania wniosku o przyznanie emerytury lub renty?

W myśl art. 125 ustawy emerytalnej, pracodawcy obowiązani są do:

  1. współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia;
  2. wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości;
  3. przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »