Koszty uzyskania przychodów z tytułu zawarcia umowy cesji

Pytanie podatnika: Czy kwota wynagrodzenia zapłacona cedentowi, w związku z umową cesji na podstawie umowy cesji zawartej w formie aktu notarialnego i potwierdzona wystawioną przez cedenta fakturą VAT, może zostać przez Wnioskodawczynię zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy proporcjonalnie, ewentualnie musi być ujęta w wartości początkowej lokali użytkowych i podlegać rozliczeniu w ramach amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi i na zlecenie (PKD: 68.20.Z). Wnioskodawczyni osiąga przychody z wynajmu nieruchomości w zamian za czynsz. Jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 13 stycznia 2014 r. w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni zawarła w formie aktu notarialnego umowę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej wybudowania i przeniesienia odrębnej własności dwóch lokali użytkowych, położonych we W. W związku z tym, Wnioskodawczyni stała się stroną umowy przedwstępnej nabycia odrębnej własności ww. lokali użytkowych. Tytułem wynagrodzenia dla cedenta za usługę polegającą na zbyciu prawa majątkowego z umowy przedwstępnej, Wnioskodawczyni zapłaciła kwotę 218.414,63 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług, na podstawie faktury VAT wystawionej przez cedenta. Następnie w dniu 17 stycznia 2014 r. zawarta została umowa sprzedaży ww. praw do lokali użytkowych za cenę nabycia wskazaną w umowie przedwstępnej jako cena za lokale i prawa z nimi związane (551.585,37 zł netto oraz obowiązujący VAT 23%). Cenę za prawo odrębnej własności lokali użytkowych zapłaciła na podstawie faktury VAT wystawionej przez zbywcę. Obydwa lokale zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w celu osiągania przychodów z ich wynajmowania. Obecnie lokale te są przedmiotem umowy najmu, a Wnioskodawczyni wystawia faktury VAT obejmujące należności czynszowe. Wynagrodzenie dla cedenta było niezależne od ceny zapłaconej za lokale, które było już wcześniej ustalone w umowie przedwstępnej i nie mieściło się w cenie za prawa do lokali. Cedent i zbywca praw do lokali są oddzielnymi podmiotami. Wnioskodawczyni koszt cesji ujęła w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w całości w dacie jego poniesienia, natomiast wydatek poniesiony na zakup lokali rozlicza w drodze amortyzacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota wynagrodzenia zapłacona cedentowi, w związku z umową cesji na podstawie umowy cesji zawartej w formie aktu notarialnego i potwierdzona wystawioną przez cedenta fakturą VAT, może zostać przez Wnioskodawczynię zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy proporcjonalnie, ewentualnie musi być ujęta w wartości początkowej lokali użytkowych i podlegać rozliczeniu w ramach amortyzacji?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów są co do zasady, potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Zasadą jest także potrącenie kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia przez podatnika. W odniesieniu do środków trwałych zasadą jest ich rozliczanie proporcjonalnie w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Na podstawie umowy cesji Wnioskodawczyni nabyła usługę, której koszt został przez Nią ujęty jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu w okresie poniesienia. Zapłata wynagrodzenia dla cedenta nie ma wpływu na fakt osiągania przychodów w przyszłości z wynajmu, ani na ich wysokość. Co więcej, brak jest zdefiniowanego okresu prowadzenia działalności przez Wnioskodawczynię w danych obszarze. Z tą okolicznością wiąże się brak możliwości prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »