Koszty przy sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku zamiany

Pytanie: W 2008 r. Wnioskodawca nabył w drodze zamiany lokal mieszkalny. Umowa była zawarta z bratem Wnioskodawcy. Strony nie dokonały wzajemnie żadnych spłat ani dopłat. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca sprzedał powyższy lokal. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży jest wartość lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy też wartość zamienianego lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu 26 kwietnia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2019 r. (data nadania 4 czerwca 2019 r., data wpływu 4 czerwca 2019 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 29 maja 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.197.2019.1.JM (data nadania 29 maja 2019 r., data doręczenia 30 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zamiany nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zamiany nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 29 maja 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.197. 2019.1.JM (data nadania 29 maja 2019 r., data doręczenia 30 maja 2019 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przeformułowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego, a w szczególności z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przyporządkowane do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego odnośnie zadanego pytania.

Pismem z dnia 4 czerwca 2019 r. (data nadania 4 czerwca 2019 r., data wpływu 4 czerwca 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca nabył w drodze zamiany lokal mieszkalny Nr 31 w W. przy ul. G. 4 (akt notarialny). Wnioskodawca przeniósł spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Nr 6 przy ul. Z. 4 w W. na brata Sz. M. Brat przeniósł na Wnioskodawcę spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Nr 31 przy ul. G. 4. Wartość tych lokali mieszkalnych opisano w akcie notarialnym na: przy ul. Z. – 500 tys. zł przy ul. G. – 300 tys. zł. Strony nie dokonały wzajemnie żadnych spłat ani dopłat. W dniu 17 czerwca 2013 r. Wnioskodawca sprzedał powyższy lokal mieszkalny Nr 31 przy ul. G. 4 w W. (akt notarialny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży w dniu 17 czerwca 2013 r. jest wartość lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy też wartość zamienianego lokalu mieszkalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu jest wartość zamienianego lokalu mieszkalnego, czyli w tym przypadku lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Z. 4 w W.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) źródłem przychodów jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »