Koszty poboru podatku PIT

Odpowiadając na interpelację poselską MF poinformowało, że koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln zł. W odpowiedzi na interpelację ministerstwo przedstawiło również wiele innych danych związanych z systemem poboru PIT w Polsce.

Interpelacja nr 22100 do ministra finansów w sprawie kosztów poboru podatku PIT w Polsce

Szanowna Pani Minister!

Od dawna wskazuje się, że system poboru podatku PIT w Polsce jest skomplikowany, czasochłonny i nieefektywny. Obowiązki z tym związane obciążają wszystkich uczestników systemu: pracodawców, pracowników oraz urzędy skarbowe. Obowiązkiem płacenia PIT obciążeni są także pracownicy tzw. budżetówki oraz emeryci i renciści, co stanowi przykład bezsensownego przekładania pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Ponadto, podatek PIT jest niesprawiedliwy, bo obciąża w największej mierze najmniej zarabiających Polaków. M. in. z wyżej wymienionych powodów wielu ekspertów twierdzi, że powinno dążyć się do stopniowej likwidacji podatku PIT.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są koszty poboru podatku PIT w Polsce?

2. Jaki procent wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT stanowią koszty jego poboru?

3. Ile osób spośród zatrudnionych w administracji skarbowej zajmuje się obsługą podatku PIT w Polsce?

4. Ile milionów Polaków jest zmuszonych do marnotrawienia swojego czasu na wypełnianie deklaracji PIT?

5. Jaki jest sens płacenia podatku PIT przez pracowników tzw. budżetówki oraz emerytów i rencistów?

6. Ile razy do tej pory była nowelizowana ustawa o PIT?

7. Ile jest stawek podatku PIT?

8. Ile jest obecnie deklaracji PIT?

9. Czy Ministerstwo Finansów będzie dążyło do stopniowej likwidacji podatku PIT?

Łączę wyrazy szacunku, Stanisław Tyszka, 30-04-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 22100 Pana Posła Stanisława Tyszki w sprawie kosztów poboru podatku PIT w Polsce, wyjaśniam co następuje.

Normą dla systemów podatkowych funkcjonujących w europejskich państwach demokratycznych o gospodarce rynkowej jest opodatkowanie dochodów osobistych. Decyzję o przyjęciu tego standardu Polska podjęła z chwilą zapoczątkowania przemian ustrojowych i gospodarczych pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

W dniu 26 lipca 1991 r., po szerokiej, merytorycznej dyskusji społecznej i parlamentarnej, uchwalona została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. (1)

Przy tworzeniu przepisów tej ustawy kierowano się zasadą równości obywateli wobec prawa, tj. zarówno w sferze praw i wolności jednostki, jak i podstawowych obowiązków obywatelskich, do których należy m.in. obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. W konsekwencji, przyjęto, że źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nie tylko praca najemna, ale również emerytura, renta, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa, kapitały pieniężne, prawa majątkowe, odpłatne zbycie: nieruchomości, praw, rzeczy, a także innego rodzaju świadczenia uzyskiwane przez osoby fizyczne (w tym zasiłki, dopłaty, nagrody, dotacje).

Jednocześnie w celu uniknięcia obniżenia dochodów osób fizycznych, z chwilą wprowadzenia podatku od dochodów osobistych, wszelkie krajowe emerytury, renty oraz wynagrodzenia za pracę zostały ubruttowione, tj. podwyższone o kwotę należnego podatku w taki sposób, aby po potrąceniu podatku wypłacone świadczenie nie było niższe od świadczenia jakie przysługiwało przed 1 stycznia 1992 r.

Należy zauważyć, iż system podatkowy jest elementem otaczającej nas rzeczywistości. Wraz z jej zmianą zmieniają się również przepisy ustawy PIT. Jest to proces stały i trudny do powstrzymania. Niemniej jednak można go oceniać z różnych punktów widzenia. Dotyczy to chociażby tempa i stopnia dostosowania polskiego prawodawstwa do regulacji UE. Dla jednych jest niewątpliwym sukcesem, dla innych oznaką braku stabilności prawa. To samo dotyczy stopnia skomplikowania, czasochłonności oraz nieefektywności podatku PIT.

Na uwagę zasługuje Komunikat z Badań CBOŚ nr 78/2015 „Rozliczenia podatkowe i kwota wolna od podatku”, Warszawa, czerwiec 2015, zgodnie z którym „Dla większości samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym (55%) wypełnianie PIT-ów jest łatwe, dla mniej niż co trzeciego (30%) – trudne, a co siódmy nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie (15%).

Patrząc z dłużej perspektywy można dostrzec,że wypełnianie formularzy podatkowych jest obecnie dla Polaków łatwiejsze niż było kilkanaście lat temu”.

Powyższe wyniki potwierdza najnowszy raport (2) międzynarodowej sieci firm audytorskodoradczych KPMG, która w Polsce od 2012 roku pyta Polaków, w jaki sposób rozliczają swój podatek dochodowy za dany rok podatkowy, w tym m.in. o stopień trudności rozliczania się z urzędem skarbowym. Wynika z niego, że 58% podatników uważa, że rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Jednocześnie dla zdecydowanej większości podatników wypełnienie formularza PIT nie jest czasochłonnym obowiązkiem. Blis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »