Koszty działalności: Wydatki na korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania

Pytanie podatnika: Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Czy Wnioskodawca może - przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2012 r. (data wpływu 3 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. (data wpływu 21 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 grudnia 2012 r., Nr IPTPB1/415-601/12-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 13 grudnia 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 17 grudnia 2012 r., następnie w dniu 21 grudnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 19 grudnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - kancelarię radcy prawnego. Działalność gospodarcza prowadzona jest przy ul. S. w X. Powyższy adres został wskazany w CEIDG jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz jako adres do doręczeń. Adresem zamieszkiwania Wnioskodawcy jest ul. G. w X.

Wnioskodawca w ramach wykonywania działalności gospodarczej korzysta z programu informacji prawnej, do którego uzyskuje dostęp on-line poprzez logowanie się do programu z każdego komputera z dostępem do Internetu. Wnioskodawca w ramach wykonywania działalności gospodarczej korzysta z platformy on-line Z.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to platforma ułatwia prowadzenie wszelkich rozliczeń podatkowych, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dostęp do platformy Wnioskodawca uzyskuje on-line poprzez logowanie się do niej z każdego komputera z dostępem do Internetu. Ponadto, Wnioskodawca w ramach wykonywania działalności gospodarczej korzysta z poczty elektronicznej oraz z publicznie dostępnych zbiorów danych (nowe księgi wieczyste, dane z rejestru przedsiębiorców KRS, orzecznictwo sądów administracyjnych). Wnioskodawca wykorzystuje do wykonywania działalności gospodarczej komputer przenośny. W miejscu wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zapewniony dostęp do Internetu. Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Wnioskodawca ma zawartą umowę na dostęp do Internetu w miejscu zamieszkiwania. Koszty związane z powyższą umową nie stanowią obecnie kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ocenia, iż w miejscu zamieszkania wykorzystuje dostęp do Internetu:

- w 70% na potrzeby działalności gospodarczej,
- w 30% na potrzeby prywatne.

Z uwagi na potrzebę zachowania prywatności, adres zamieszkania Wnioskodawcy nie został ujawniony w CEDIG jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawca zainteresowany jest zaliczeniem 70% kosztów Internetu w miejscu zamieszkania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 18 grudnia 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

- prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów);
- opodatkowuje prowadzoną działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatek liniowy);
- obecnie faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane są na Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną, jednakże w każdej chwili może zażądać od dostawcy Internetu wystawiania faktur na siebie, jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy);
- nie będzie posiadał dokumentów, innych niż własne oświadczenia (w tym polecenia księgowania) potwierdzających, iż w miejscu zamieszkania wykorzystuje dostęp do Internetu w 70% na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Proporcja 70% do 30% wynika z prowadzonych przez Niego obserwacji, na jakie potrzeby (czy prywatne, czy zawodowe) wykorzystywany jest dostęp do Internetu;
- dla wykonywania zawodu radcy prawnego dostęp do Internetu jest niezbędny, z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do systemu informacji prawnej oraz dostępu do publicznych baz danych (nowe księgi wieczyste, dane z rejestru przedsiębiorców KRS, orzecznictwo sądów administracyjnych), dostępu do poczty elektronicznej (kontakt z klientami) oraz platformy on-line Z.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to platforma ułatwia prowadzenie wszelkich rozliczeń podatkowych oraz służy do wystawiania faktur VAT, a także do wysyłania w sposób elektroniczny deklaracji podatkowych (np.: VAT-7);
- z uwagi na charakter wykonywanego zawodu (radcy prawnego) - nie może ograniczyć się do świadczenia pomocy prawnej wyłącznie w swojej kancelarii, wyłącznie w godzinach jej otwarcia. Wnioskodawca musi być przygotowany do świadczenia pomocy prawnej zawsze wtedy, gdy wymagają tego Jego klienci, a tym samym także w godzinach wieczornych, czy w weekendy. Stąd dostęp do Internetu także w miejscu zamieszkania jest Mu niezbę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »