Koszty działalności: Najem środków trwałych należących do firmy małżonka

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Mąż Wnioskodawczyni, który prowadzi odrębną działalność, wynajął Wnioskodawczyni dwa ciągniki siodłowe, dwie naczepy oraz notebook. Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do wynajętych przez męża środków trwałych oraz notebooka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z umową najmu (czynsz) i czy powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 września 2014 r.), uzupełnionym 22 i 24 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków z tytułu czynszu najmu wskazanych we wniosku składników majątku - jest prawidłowe,
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. składników majątku - jest prawidłowe,
  • obowiązku kontynuowania stosowanej przez męża Wnioskodawczyni metody amortyzacji ww. składników majątku - jest prawidłowe,
  • konieczności uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez męża Wnioskodawczyni od wartości początkowych ww. składników majątkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia wskazanej we wniosku umowy najmu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 grudnia 2014 r. Znak: IBPP3/443-1177/14/JP i IBPBI/1/415-1113/14/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 22 i 24 grudnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od maja 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie transportu drogowego towarów. Jest czynnym podatnikiem podatku Vat. Wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem Vat. Od wszystkich nabywanych towarów i usług przysługuje jej prawo do odliczenia podatku Vat w pełnej wysokości.

Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim, w którym od dnia jego zawarcia obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska. Zmiany w zakresie wspólności majątkowej małżeńskiej nie są planowane.

Mąż Wnioskodawczyni prowadzi od 1991 r. odrębną działalność gospodarczą, w ramach której również wykonuje w przeważającym zakresie transport drogowy towarów. Jest czynnym podatnikiem podatku Vat. Wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem Vat.

Przed wykonaniem pierwszych usług transportowych przez firmę Wnioskodawczyni, w lipcu 2014 r. mąż wynajął Wnioskodawczyni na czas nieokreślony dwa ciągniki siodłowe, dwie naczepy oraz notebook, czyli składniki majątkowe związane do tej pory wyłącznie z działalnością opodatkowaną męża, przy nabyciu których mąż odliczył podatek Vat w pełnej wysokości. W oparciu o tę umowę najmu tylko Wnioskodawczyni wykorzystuje te składniki majątkowe dla potrzeb swojej działalności.

Wynajęte składniki majątkowe stanowią w działalności męża środki trwałe - dotyczy ciągników siodłowych oraz naczep. Natomiast notebook nie jest środkiem trwałym, a wydatek na jego zakup został w całości zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w działalności męża (wartość niższa niż 3,5 tyś zł).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do wynajętych przez męża środków trwałych oraz notebooka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z umową najmu (czynsz) i czy powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawczyni, do kosztów uzyskania przychodów nie może zaliczyć wartości czynszu wynikającego z umowy najmu. Z dniem rozpoczęcia wykorzystywania środków trwałych męża w ramach umowy najmu Wnioskodawczyni nabyła prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a raty amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Odpisów amortyzacyjnych Wnioskodawczyni może dokonywać od wartości początkowej w wysokości wartości przyjętej wcześniej przez męża. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku kontynuowania stosowanej przez męża metody amortyzacji tych środków oraz nie ma obowiązku dokonywania amortyzacji uwzględniającej dokonane już przez męża odpisy amortyzacyjne.

Jeśli chodzi o wynajęty notebook, który nie stanowi w działalności męża środka trwałego, wartość czynszu odnosząca się do niego również nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów, w związku z tym taka czynność jest neutralna na gruncie ustawy o PIT.

Z uwagi na fakt, że pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, to wszelkie umowy zawierane pomiędzy małżonkami, które na podstawie prawa cywilnego nie można uznać za skuteczne, nie mogą mieć wpływu na ustalenie dochodu na gruncie ustawy o PIT. Z tej też przyczyny wartość czynszu, jako że Wnioskodawczyni faktycznie nie będzie ponosiła tego wydatku, nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jedynie w odniesieniu do środków trwałych znajduje się w ustawie szczególna regulacja.

Zgodnie z art. 22g ust 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej, którą stanowi w przypadku odpłatnego nabycia, cena nabycia. Zgodnie z ust. 11 tego artykułu, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Do dnia zawarcia umowy najmu ciągniki siodłowe oraz naczepy były wykorzystywane w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni, jako środki trwałe, który od ich ceny nabycia dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Umowa najmu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie wywoływała skutków prawnych, gdyż jest to umowa, której na gruncie prawa cywilnego nie można zawrzeć (istnieje wspólność majątkowa małżeńska), a ustawa o PIT nie przewiduje szczególnej regulacji, na podstawie której dla takich umów ustawa miałaby zastosowanie. W związku z tym czynsz ustalony w ramach takiej umowy nie może stanowić dla Wnioskodawczyni kosztu uzyskania przychodów. Ponadto opierając się o przepisy cywilnoprawne nie ma żadnej podstawy, aby Wnioskodawczyni była zobowiązana do poniesienia kosztu jakim jest czynsz wynikający z takiej umowy, a więc nie dojdzie do sytuacji, w której dokona się uszczuplenie majątku Wnioskodawczyni w związku z poniesieniem wydatku. Jedynie faktyczne poniesienie wydatku uprawnia do jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Z dniem przekazania tych składników majątkowych do działalności Wnioskodawczyni ma prawo dok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »