Koszty działalności: Bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka majątku firmy

Pytanie podatnika: Czy bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka środków majątku obrotowego w kwocie 42.905,36 zł i środka trwałego - motocykla firmy Wnioskodawczyni może być zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna? Czy istnieje możliwość dokonania korekty PIT-36 dotyczącej ww. zdarzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego za 2009 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 20 maja 2013 r., Nr IPTPB1/415-206/13-2/KSU, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 20 maja 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 23 maja 2013 r., następnie w dniu 3 czerwca 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 31 maja 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2005 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą wprawdzie po zawarciu związku małżeńskiego, ale ze środków osobistych (pożyczka z PEFRON przyznana w grudniu 2003 r).

Od dnia zawarcia związku małżeńskiego, tj. od dnia 4 czerwca 2005 r. trwała ustawowa wspólnota majątkowa do dnia 25 lutego 2010 r. tj. dnia uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Jednak od października 2008 r. ustała między Wnioskodawczynią a mężem więź gospodarcza w związku ze złożeniem przez Nią pozwu rozwodowego na skutek zdrady przez męża.

Dalej Wnioskodawczyni wskazuje, że sprawcą dokonanego przywłaszczenia był Jej mąż przy współudziale swojego ojca podczas bezprawnego zarządzania Jej firmą wbrew Jej woli w 2009 r. (styczeń, luty). Dodała również, że mąż nie był współwłaścicielem, nie posiadał pełnomocnictwa Wnioskodawczyni, ww. środki nie były przedmiotem darowizny na rzecz męża i do dnia złożenia wniosku ww. środków nie zwrócił, ani nie rozliczył.

Poniesiona strata z tytułu bezprawnego zarządu przez współmałżonka nie była wynikiem zaniedbania Wnioskodawczyni i nie była od Niej zależna. Były mąż w dniu 3 stycznia 2009 r. podstępnie umieścił Ją w szpitalu psychiatrycznym bez skierowania, z naruszeniem ustawy o zdrowiu psychicznym, bez badań, a jedynie na podstawie wywiadu udzielonego przez niego w dniu umieszczenia Jej w szpitalu. Wnioskodawczyni miała jedynie wpływ na wypis ze szpitala na własne żądanie. W tym czasie mąż pozbawi Ją dostępu do firmy - zabierając klucze, zmieniając kody dostępu oraz przywłaszczając całą dokumentację firmy.

Wnioskodawczyni podaje, iż podjęła wszelkie starania, aby odzyskać przywłaszczone mienie (firmowe i osobiste) - zgłoszenie do Prokuratury i wydane postanowienie w tej sprawie, sygn. akt III, o umorzeniu - „(…) iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (…)”, „(…) Niewątpliwie też toczący się proces rozwodowy jest właściwym miejscem do dokonania wzajemnych rozliczeń między małżonkami (…)”.

Ponadto wskazuje, że zgłoszenie zostało właściwie udokumentowane w oparciu o posiadaną wiedzę, dokumenty, tj. na podstawie: faktur zakupu, wydruków raportów z kasy fiskalnej, wyciągów bankowych z uwzględnieniem częściowych płatności dokonanych przez byłego męża. Wykazany dochód za 2009 r. - nieurealniony o zaistniałe straty - był podstawą wyliczeń i zapłaty przez Wnioskodawczynię progresywnego podatku dochodowego (forma opodatkowania zasady ogólne).

Uzyskane korzyści finansowe i materialne z bezprawnego zarządu firmą Wnioskodawczyni przez męża są przedmiotem wtórnych jego roszczeń, celem maksymalizacji korzyści w sprawie o podział majątku wspólnego z wniosku byłego męża (za okres obowiązywania wspólnoty majątkowej).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 maja 2013 r. Wnioskodawczyni dodała, iż działalność zarejestrowana jest na Nią i to Ona jest podatnikiem.

Ponadto wskazała na postanowienie Sądu Okręgowego Wydział III Karny (sygn. akt III Kp), które zawiera następujący zapis: ”(…) w żaden sposób nie uzasadniają przyjęcia twierdzenia, iż zamiarem X.Y. było definitywne zatrzymanie zabranych składników majątku (…)”. Następnie wskazała na wniosek z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt III ..., (sprawa z wniosku X.Y. z udziałem Wnioskodawczyni), o pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym w przedmiocie zabezpieczenia (m.in. prawa do firmy Wnioskodawczyni), który został oddalony przez Sąd.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka środków majątku obrotowego w kwocie 42.905,36 zł i środka trwałego - motocykla Suzuki nr rej firmy Wnioskodawczyni, może być zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna?
  2. Czy istnieje możliwość dokonania korekty PIT-36 za rok 2009 dotyczącej ww. zdarzenia?
  3. Czy po stronie współmałżonka, który dokonał tego przywłaszczenia, powyższa kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ze źródeł nieujawnionych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niektórych przypadkach strata spowodowana zdarzeniem losowym, związana z prowadzoną działalnością może stanowić koszty uzyskania przychodów. Strata powinna być udokumentowana przez podatnika, aby można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - co w ocenie Wnioskodawczyni zostało wykonane, ze staranną należnością podjęto wszelkie działania. Strata nie była również wynikiem zaniedbania Wnioskodawczyni, nie była od Niej zależna. W dobrej wierze i kierując się zasadą ostrożności Wnioskodawczyni nie wykazała w rozliczeniu za 2009 r. problematycznego odliczenia, które wobec posiadanych obecnie wiadomości uważa za zasadne i podlegające korekcie podatku dochodowego. Pomijając odliczenia w podatku od towarów i usług, bowiem straty w wyniku przywłaszczenia (kradzieży) nie są wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, jako podlegające opodatkowaniu. Zatem, nie istnieje obowiązek odprowadzania podatku należnego związanego z utraconym środkiem trwałym, czy środkami pieniężnymi (gotówka z utargu).

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż korekta zeznania rocznego następuje zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym jej pisemnym uzasadnieniem - art. 81a § 1, art. 73 § 2 oraz wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Podatnik ma prawo do złożenia korekty zeznania po 30 kwietnia, także za lata poprzednie, uwzględniając okres przedawnienia do 5 lat.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »