Koszt wytworzenia środka trwałego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął inwestycję w zakresie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego, która będzie obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wnioskodawca podjął decyzję o wynajmie budynku tymczasowego, dzierżawie kontenerów biurowych, socjalnych oraz adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe. Czy ma prawo zakwalifikować wydatki związane z przebudową, rozbudową oraz termoizolacją budynku administracyjnego, jako koszty wytworzenia środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 5 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości podwyższenia wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych o wydatki związane z:

 • przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku administracyjnego - jest prawidłowe,
 • najmem budynku tymczasowego, kontenerów biurowych, kontenera socjalnego, koszty przystosowania kontenerów do używania przez pracowników Spółki oraz koszty adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości podwyższenia wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych o wydatki związane z przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku administracyjnego, najmem budynku tymczasowego, kontenerów biurowych, kontenera socjalnego, koszty przystosowania kontenerów do używania przez pracowników Spółki oraz kosztów adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Ponadto, świadczy m.in. usługi dotyczące badań laboratoryjnych wody i ścieków, inspekcji rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, remontów elementów uzbrojenia, a także budowy oraz diagnostyki sieci i przyłączy wodociągowych. Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) rozpoczął inwestycję o nazwie „...”.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku administracyjnego w tym:

 1. Roboty budowlane, tj. roboty rozbiórkowe, wyburzenia i demontaże w istniejącym budynku i poza nim; wykonanie prac renowacyjnych; wymiana ślusarki i stolarki budowlanej; tynki i licowania ścian; posadzki; dach; dobudowa nowej części budynku; montaż konstrukcji stalowych; ocieplenie całego budynku; w ramach zagospodarowania terenu wykonanie nowych nawierzchni oraz renowacja terenu i nasadzenia zieleni.
 2. Roboty instalacyjne, tj. wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej; kanalizacji sanitarnej; centralnego ogrzewania; wody lodowej; wentylacji mechanicznej; części technologicznej i AKPiA węzła cieplnego; przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 3. Roboty elektryczne, tj. wykonanie instalacji zasilania; rozdzielnicy głównej budynku; tablic elektrycznych piętrowych; instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego; instalacji gniazd wtykowych; główne trasy kablowe, kanały kablowe; instalacji wentylacji i klimatyzacji; ochrony przeciwporażeniowej; przeciwprzepięciowej; uziemiającej i odgromowej. Wykonanie instalacji słaboprądowej: sieci komputerowej i telefonii IP; instalacji przeciwpożarowej; systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, monitoringu wizyjnego budynku i otoczenia, systemu alarmowego budynku i otoczenia.
 4. Wykonanie związanej infrastruktury podziemnej, w zakresie odpowiednim do rozbudowanego i przebudowanego obiektu, w tym uzbrojenia terenu w przewody kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 5. Wykonanie związanej infrastruktury nadziemnej, w zakresie odpowiednim do rozbudowanego i przebudowanego obiektu, w tym dróg, chodników i placów wewnętrznych, oświetlenia oraz zieleni, likwidacja stacji wody lodowej.

Inwestycja ta została ujęta w planie inwestycyjnym Spółki na lata 2015-2016. Skala projektu jest bardzo duża, dlatego Spółka podjęła decyzję o wynajmie budynku tymczasowego, dzierżawie kontenerów biurowych, dzierżawie kontenera socjalnego oraz adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe.

W skład nakładów inwestycyjnych na dzień dzisiejszy wchodzą przede wszystkim koszty dzierżawy budynku tymczasowego, kontenerów oraz koszty ich przystosowania do używania dla pracowników Spółki. Należą do nich:

 • poświadczenie daty zawarcia umowy najmu budynku - kancelaria notarialna,
 • czynsz najmu budynku biurowego,
 • usługa dodatkowego sprzątania po malowaniu budynku tymczasowego oraz warsztatu,
 • konfiguracja urządzenia ASA 5512 oraz przełączników Cisco SG300-52 w celu zapewnienia łączności do budynku tymczasowego,
 • budowa sieci komputerowej w pomieszczeniach warsztatu, garażu i kontenerach,
 • postawienie kontenerów na potrzeby modernizacji biurowca,
 • wynajem kontenerów biurowych i kontenera socjalnego,
 • sprzątanie po drobnych pracach adaptacyjnych w budynku tymczasowym,
 • materiały wykorzystane do przyłączenia kontenerów do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • dostawa i montaż urządzeń schładzania powietrza - klimatyzatorów do kontenerów biurowych,
 • zwiększenie kosztu wynajmu kontenerów po zamontowaniu wyposażenia (klimatyzatory),
 • oklejenie pylonu reklamowego przed wejściem do budynku tymczasowego,
 • kolportaż ulotek dot. zmiany lokalizacji Biura Obsługi Klienta,
 • wynajem sprzętu (koparko-ładowarka, wywrotka) pod wykopy pod sieć wodno-kanalizacyjną do kontenerów,
 • opinia ornitologiczna dla budynku administracyjnego,
 • tablice zewnętrzne i wewnętrzne w tymczasowej lokalizacji siedziby Spółki,
 • wykonanie usługi przeprowadzki mebli oraz wyposażenia biurowego z budynku biurowego do budynków tymczasowych,
 • prace związane z przystosowaniem budynku do najmu,
 • opracowanie projektu wykonawczego przebudowy, rozbudowy budynku administracyjnego,
 • dzierżawa powierzchni pod reklamę na budynku nieruchomości położonej w pobliżu budynku biurowego - ogłoszenie o zmianie lokalizacji,
 • baner reklamowy wraz z systemem mocującym na elewacji budynku przy drodze dojazdowej do budynku biurowego,
 • dzierżawa powierzchni pod baner reklamowy przy drodze dojazdowej do budynku biurowego,
 • dzierżawa włókien światłowodowych pomiędzy budynkiem biurowym, a budynkiem tymczasowym,
 • montaż rolet oraz przeróbka żaluzji pionowych wraz z montażem,
 • oznako...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »