Koszt nabycia narzędzi w wartości początkowej wytworzonych środków trwałych 

Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć koszty nabycia narzędzi do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, które zostaną przyjęte do ewidencji środków trwałych, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych kosztów nabycia narzędzi, które zostaną zużyte w procesie budowy lub modernizacji jednego lub dwóch obiektów budowlanych - jest prawidłowe;
 2. możliwości zaliczenia do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych kosztów nabycia narzędzi, które nie zostaną zużyte w procesie budowy lub modernizacji obiektu budowlanego i zostaną przeznaczone do dalszego wykorzystania do innych celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych kosztów nabycia narzędzi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz wyrobów gazowych, sprzedaż oleju napędowego oraz świadczenie usług elektroenergetycznych i usług budowlanych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zamierza budować lub modernizować podstacje trakcyjne lub inne obiekty elektroenergetyczne, a także budynki i budowle będące własnością Spółki (dalej łącznie: „Obiekty budowlane”) we własnym zakresie, przy wykorzystaniu zasobów ludzkich Spółki lub przy pomocy podwykonawców. W trakcie inwestycji związanej z budową lub modernizacją danego Obiektu budowlanego powstanie kilka środków trwałych. Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe będą kompletne i zdane do użytku w dniu przyjęcia do używania, będą wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich przewidywany okres używania w Spółce będzie dłuższy niż rok. Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe, zostaną przez Spółkę wprowadzane do ewidencji środków trwałych.

W celu wytworzenia środków trwałych (wykonania prac budowlanych lub budowlano- montażowych) Spółka zamierza nabywać drobne narzędzia, przykładowo: młotki, wiertarki, wiertła, taczki, łopaty, plandeki ochronne, tarcze, poziomice, lutownice, szpadle, itp., o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3.500 złotych. Narzędzia będą używane do wykonywania prac polegających na budowie lub modernizacji jednego lub kilku Obiektów budowlanych.

Inwestycje polegające na budowie lub modernizacji Obiektów budowlanych są procesami skomplikowanymi i długotrwałymi, mogącymi trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Przeznaczone do wykorzystania przez Spółkę narzędzia, w celu wytworzenia środków trwałych, wchodzących w skład Obiektu budowlanego:

 1. zostaną zużyte w procesie budowy lub modernizacji jednego lub dwóch Obiektów budowlanych, albo
 2. nie zużyją się w procesie budowy lub modernizacji Obiektu budowlanego, pomimo ich nabycia na taki cel, i zostaną przez Spółkę przeznaczone do dalszego wykorzystania do innych celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki.

Narzędzia wykorzystywane w procesie budowy lub modernizacji Obiektu budowlanego będą wydawane na konkretny cel, ze wskazaniem Obiektu budowlanego. Faktury dokumentujące nabycie narzędzi będą zawierać opisy określające budowę lub modernizację konkretnego Obiektu budowlanego, na rzecz którego budowy lub modernizacji nastąpi nabycie tych narzędzi. Spółka będzie potrafiła wskazać narzędzia nabyte w celu budowy lub modernizacji konkretnego Obiektu budowlanego.

Należy podkreślić, że narzędzia nie będą służyły do wytworzenia jednego składnika aktywów, który stanowił będzie środek trwały, lecz posłużą do wytworzenia od kilku do kilkunastu składników aktywów, które stanowiły będą środki trwałe w ramach Obiektu budowlanego. Ponieważ koszty nabycia narzędzi będą dotyczyły wytwarzanych lub ulepszanych środków trwałych, Spółka zamierza skalkulowaną proporcjonalnie wartość kosztów nabycia narzędzi, używanych w procesie wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, przypisać do wartości początkowej wytworzonego lub ulepszonego przy wykorzystaniu tych narzędzi środka trwałego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć koszty nabycia narzędzi do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, które zostaną przyjęte do ewidencji środków trwałych, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może zaliczyć koszty nabycia narzędzi do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, które zostaną przyjęte do ewidencji środków trwałych, na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Niewątpliwie, wydatki związane z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, w postaci odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami art. 16a -16m Ustawy o CIT.

Na podstawie art. 16a ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Definicja kosztu wytworzenia została wskazana w art. 16g ust. 4 Ustawy o CIT. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »