Korepetycje: Bez wykształcenia kierunkowego nie ma zwolnienia z VAT

Zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Przy czym pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć osobę, która posiada i przekazuje wiedzę i umiejętności. Nauczycielem może być osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie świadczenia usług edukacyjnych. Oferuje kursy za pośrednictwem strony internetowej zewnętrznego dostawcy. Kursy skierowane są do indywidualnych odbiorców - uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury. Kurs składa się z kilkudziesięciu godzin nagrań wideo, podzielonych na lekcje obejmujące program z matematyki w szkole średniej. Każda lekcja zawiera nagrania video (teoria połączona z przykładami), krok po kroku rozwiązane zadania maturalne oraz prezentację w pliku PDF. Przedsiębiorca jest wyłącznym autorem kursów. Przeznaczeniem sprzedawanych pakietów jest pomoc w zrozumieniu zagadnień matematycznych przerabianych na zajęciach w szkole, w celu uzyskania odpowiednio zaliczenia, bądź pozytywnej oceny semestralnej (końcowej), w ramach programów kształcenia oraz przygotowanie do matury. Drugim z obszarów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę jest osobiste udzielanie korepetycji z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym szkoły średniej w formie online oraz offline.

Przedsiębiorca posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny, licencjat na wydziale: Ekonomia, na kierunku: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne. Studia magisterskie na wydziale: Finanse, na kierunku: finanse i rachunkowość. Posiada 9 letnią praktykę w udzielaniu korepetycji z zakresu matematyki i przygotowywania do matury z tego przedmiotu. Posiada utrwaloną renomę z zakresu nauczania matematyki. Przedsiębiorca jest również autorem publikacji książkowej zawierającej zadania matematyczne wraz z omówieniami. Nie posiada przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W związku z powyższym przedsiębiorca zadał pytanie, czy świadczone przez niego usługi związane ze sprzedażą kursów z matematyki oraz z korepetycjami z matematyki udzielanymi osobiście mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług. W jego opinii - tak.

Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji stwierdził:

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Powyższy przepis jest odzwierciedleniem regulacji art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Z regulacji art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym.

Przywołany wyżej przepis umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Zwolnienie to odnosi się zatem do usług nauczania, które obejmuje materiał dydaktyczny realizowany przez szkoły lub uczelnie wyższe. Musi is...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »