Korekta odpisów amortyzacyjnych w wyniku błędu księgowej

Pytanie podatnika: Czy spółka w związku z działaniem księgowej wbrew woli spółki ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalaną indywidualnie w wysokości 10% poprzez skorygowanie dokonanych już odpisów amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w skutek błędu księgowej dokonuje zaniżonych odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych w styczniu 2011 r. budynku pensjonatowego.

Budynek przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych Spółki był używany przez okres dłuższy niż 40 lat.

Księgowa, która w tym czasie była odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie ksiąg, zastosowała do amortyzacji budynku stawkę liniową, pomimo wyraźnych dyspozycji Zarządu Spółki do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% ustalonej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi: podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres nie może być krótszy niż, dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres ten nie może być krótszy niż 10 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w związku z działaniem Księgowej wbrew woli Spółki ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalaną indywidualnie w wysokości 10% poprzez skorygowanie dokonanych już odpisów amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy uzasadnionym byłoby zastosowanie do przedmiotowego budynku indywidualnej stawki amortyzacji zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi: podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacji dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres nie może być krótszy niż, dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres ten nie może być krótszy niż 10 lat.

Przedmiotowy budynek był przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych Spółki używany przez okres dłuższy niż 40 lat. Wobec tego Spółce przysługuje prawo do zastosowania do amortyzacji przedmiotowego budynku preferencyjnej stawki indywidualnej w wysokości 10%.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych raz przyjętą metodę amortyzacji stosuje się do całkowitego zamortyzowania środka trwałego.

Jednak w tej sytuacji metoda liniowa została zastosowana przez ówczesną księgową wbrew wyraźnym dyspozycjom Spółki co do zastosowania stawki indywidualnej w wysokości 10%.

Wobec tego, że metoda liniowa została zastosowana przez Księgową wbrew wyraźnym zaleceniom Spółki, to zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu w tej sytuacji prawo do dokonania korekty historycznej odpisów amortyzacyjnych, tj. począwszy od wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, tj. począwszy od 2011 r.

Spółka wskazuje również na przepis art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 674 ze zm.) nakazujący okresową weryfikację procesu amortyzacji powodującą odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Po przeprowadzeniu takiej weryfikacji Spółka ustaliła, iż Księgowa zastosowała niewłaściwą stawkę amortyzacji, wobec czego Spółka planuje dokonać korekty dotychczasowych odpisów przy zastosowaniu właściwie ustalonej stawki, która winna być stosowana, zgodnie z zaleceniami Spółki od momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Możliwość zastosowania takiego rozwiązania potwierdzona została w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 r. II FSK 282/07, w którym NSA orzekł: Wprawdzie przepisy o amortyzacji podatkowej nie określają bezpośrednio norm dotyczących korekty tych odpisów, ale taka korekta jest prawnie możliwa. Może ona mieć miejsce, gdy podatnik nieprawidłowo ustali wysokość odpisów amortyzacyjnych, a tym samym wysokość kosztów uzyskania przychodów (…).

W sytuacji Spółki zaistniała właśnie sytuacja, o której traktuje przytoczone powyżej orzeczenie NSA, tj. doszło do nieprawidłowego ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych w wyniku nie zastosowania się Księgowej do zaleceń zarządu Spółki i zastosowania wbrew woli Spółki liniowej stawki amortyzacji w wysokości 2,5% do amortyzacji używanego budynku pensjonatowego.

Wobec czego w obliczu przytoczonego powyżej orzeczenia NSA, zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do dokonania historycznej korekty poczynionych dotychczas odpisów amortyzacyjnych od budynku pensjonatowego i dalsze amortyzowanie go wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »