Korekta NIP na fakturze

W praktyce rzadko zdarza się aby sprzedawca na fakturze podał swój błędny NIP. Zwykle bywa tak, że to NIP nabywcy okazuje się tym, który zawiera błąd. Nabywca często nie zauważa nieprawidłowości i księguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - często przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyłki. Błędny numer NIP może być poprawiony przez sprzedawcę fakturą korygującą. Ale to nie jedyny sposób. Może to uczynić także nabywca za pomocą noty korygującej.

 

Faktura jako potwierdzenie zrealizowanej transakcji handlowej stanowi dokument, który powinien być odzwierciedleniem sytuacji mającej miejsce w rzeczywistości. Oznacza to, że wskazywać ona powinna przedmiot jak i strony biorące w niej udział. Jest oprócz tego dokumentem ściśle sformalizowanym. Jej elementy ustawodawca wymienił w art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zawarte tam elementy formalne mają znaczenie dowodowe. Służą więc bezspornemu stwierdzeniu m.in. tego, iż transakcja miała miejsce pomiędzy występującymi w charakterze sprzedawcy i nabywcy podmiotami wskazanymi w takim dokumencie. Elementy formalne a właściwie nieprawidłowości ich dotyczące nie wpływają na sedno dokumentu, którym jest określenie zarówno podstawy opodatkowania, właściwej dla niej stawki VAT jak i należnej do zapłaty kwoty.

Prawo do odliczenia VAT

Jest oczywistym, że faktura nie może mieć błędów. Pomimo, iż powinna ona zawierać dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy nie wszystkie braki w tym zakresie uznać należy za dyskwalifikujące ją z kręgu dokumentów dających prawo do odliczenia naliczonego w niej podatku.

Pamiętać bowiem należy o zapisie powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nie można więc uznać, że podatnik traci prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury obarczonej błędami technicznymi tzw. błędami mniejszej wagi, o ile faktura stanowi odzwierciedlenie prawdziwego zdarzenia gospodarczego. O prawidłowości wystawionej i otrzymanej faktury decydować może wyłącznie ustalenie, czy dokument taki potwierdza rzeczywistą transakcję handlową.

Słuszne jest tu odwołanie się do zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym dowody księgowe (faktura stanowi podstawowy dowód księgowy) powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują.

W związku z tym brak lub pomyłka w NIP przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu nazwy podmiotu będącego nabywcą jest jedynie wadą o znaczeniu drugorzędnym. Nie wyklucza ona możliwości weryfikacji zdarzenia gospodarczego wraz prawidłowym określeniem nabywcy towaru (usługi). Z drugiej zaś strony niedociągnięcie takie nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to jednak, że błąd w NIP nie powinien zostać naprawiony w taki sposób aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy oznaczonymi w prawidłowy sposób przedsiębiorcami.

Pomimo, iż nie jest to błąd odbierający prawo do odliczenia z faktury naliczonego podatku, nie zachodzą bowiem okoliczności wymienione w art. 88 ustawy o VAT powinien on zostać ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »