Korekta faktury zaliczkowej. Kiedy potrzebne jest potwierdzenie odbioru?

Pytanie podatnika: Czy należy posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy: faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została przed otrzymaniem zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy? faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została po otrzymaniu zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej powstał już obowiązek podatkowy? zarówno faktura pierwotna dotycząca zaliczki, jak i faktura ją korygująca nie zostały wysłane do kontrahenta? wystawiono fakturę korygującą w związku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została przed otrzymaniem zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy - jest prawidłowe,
 • braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została po otrzymaniu zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej powstał już obowiązek podatkowy - jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy zarówno faktura pierwotna dotycząca zaliczki, jak i faktura ją korygująca nie zostały wysłane do kontrahenta - jest prawidłowe,
 • braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji wystawienia faktury korygującej w związku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została przed otrzymaniem zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy faktura korygująca do faktury zaliczkowej wystawiona została po otrzymaniu zapłaty i w stosunku do faktury pierwotnej powstał już obowiązek podatkowy, w sytuacji gdy zarówno faktura pierwotna dotycząca zaliczki, jak i faktura ją korygująca nie zostały wysłane do kontrahenta oraz w sytuacji wystawienia faktury korygującej w związku z faktem nieuiszczenia zaliczki przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury zaliczkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą produkującą detale z tworzyw sztucznych oraz formy wtryskowe ze stali. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą klient zamówił produkcję wyrobów z tworzywa sztucznego oraz wykonanie formy wtryskowej do produkcji tych detali. Forma wtryskowa to rodzaj narzędzia, które zakłada się do maszyny wtryskowej i za jego pomocą można wyprodukować poszczególne detale z tworzywa sztucznego.

Klient ma siedzibę na terenie UE i jest podatnikiem VAT czynnym na terenie innego kraju UE niż Polska. Zgodnie z umową, Spółka ma wystawić trzy dokumenty sprzedaży stosownie do rat 50%, 40% i 10% ceny formy. Faktury na pierwszą i drugą ratę są przedpłatami i obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie. Dopiero trzecia rata dokumentuje sprzedaż formy. W związku z tym, iż klient zapowiedział, że po wyprodukowaniu nie będzie wywoził formy z kraju, dokumenty sprzedaży wystawiane były ze stawką VAT 23% i wykazywane w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż krajowa a nie jako WDT.

Przypadek 1.

Fakturę na 1 ratę wystawiono w kwietniu 2014 r. (fv nr 1) i przesłano do klienta. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży na pierwszą ratę 50% okazało się, że na fakturze pomyłkowo wybrano złego klienta (inną firmę na terenie UE). W związku z pomyłką wystawiono fv korygującą (fv nr 2) na całą wartość faktury (zerującą) oraz wystawiono nową fakturę na 1 ratę na prawidłowego kontrahenta w maju 2014 r. (fv nr 3). Korekta wystawiona została przed zapłatą za fakturę i nie nastąpił jeszcze obowiązek podatkowy. Wszystkie fv zostały przesłane do kontrahenta. Oczywiście następnie były jeszcze fv na 2 i 3 ratę. Po rozliczeniu projektu forma zgodnie z założeniami nie wyjechała z kraju ale została w Polsce.

Przypadek 2.

Fakturę na 1 ratę wystawiono w kwietniu 2014 r. (fv nr 1) i przesłano do klienta. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży na pierwszą ratę 50% okazało się, że na fakturze pomyłkowo wybrano złego klienta (inną firmę na terenie UE). W związku z pomyłką wystawiono fv korygującą (fv nr 2) na całą wartość faktury (zerującą) oraz wystawiono nową fakturę na 1 ratę na prawidłowego kontrahenta w maju 2014 r. (fv nr 3). Korekta (fv nr 2) wystawiona została po zapłacie za fakturę przez kontrahenta (poprawnego z fv nr 3) i nastąpił już obowiązek podatkowy. Wszystkie fv zostały przesłane do kontrahenta. Oczywiście następnie były jeszcze fv na 2 i 3 ratę. Po rozliczeniu projektu forma zgodnie z założeniami nie wyjechała z kraju ale została w Polsce.

Przypadek 3.

W innym przypadku, bardzo podobnym do powyższego, również nastąpił błąd w fakturze pierwotnej na 1 ratę (fv nr 1). Tzn. wystawiono fv sprzedaży z VAT 23% na 1 ratę formy na klienta z terenu UE. Po wykonaniu formy miała ona zostać na terenie Polski w związku z tym sprzedaż wystawiana była z VAT 23%. Faktura została wystawiona błędnie i w związku z tym konieczne było wystawienie faktury korygującej na całą wartość faktury (fv nr 2). Wykrycie błędu było natychmiastowe i faktura (fv nr 1), jak i korekta wystawiona do niej (fv nr 2), nie zostały wysłane do klienta. Po wykonaniu korekty wystawiono kolejną fv już prawidłową (fv nr 3). Klient z terenu UE otrzymał wyłącznie fv sprzedaży wystawioną już poprawnie (fv nr 3). Faktura nr 1 i 2 nie zostały wprowadzona do obiegu.

Przypadek 4.

W innym przypadku, bardzo podobnym do powyższych, również nastąpił błąd w fakturze pierwotnej na 1 ratę (fv nr 1). Tzn. wystawiono fv sprzedaży z VAT 23% na 1 ratę formy na klienta z terenu UE. Po wykonaniu formy miała ona zostać na terenie Polski w związku z tym sprzedaż wystawiana była z VAT 23%. Faktura została wystawiona prawidłowo. Niestety klient nie zapłacił jej w terminie 30 dni od wystawienia i konieczne było wystawienie korekty faktury sprzedaży na całą wartość (fv nr 2) oraz wystawienie nowej faktury prawidłowej ze względu na dokonanie płatności i powstanie obowiązku podatkowego. Wszystkie faktury trafiły do klienta czyli zostały wprowadzone do obiegu. Klient jest z terenu UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 • Przypadek 1 - Czy dla VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę w wysokości 50% wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty, tj. maju 2014 r.?
 • Przypadek 2 - Czy dla VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę w wysokości 50% wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty, tj. maju 2014 r.?
 • Przypadek 3 - Czy dla VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty?
 • Przypadek 4 - Czy dla VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przypadek 1 - W świetle Ustawy o VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę w wysokości 50% nie wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty, tj. maju 2014 r. Faktura korekta (fv nr 2) wystawiona była przed zapłatą i nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy, co, zdaniem Spółki, powoduje brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru korekty dla celów korekty VAT należnego w deklaracji VAT-7. Dodatkowo faktura korygująca jest wystawiona ze stawką 23% ale na kontrahenta unijnego i zgodnie z art. 29 pkt 4b nie wymaga ona potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta.

Przypadek 2 - W świetle Ustawy o VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę w wysokości 50% nie wymaga potwierdzenia przez klienta odbioru korekty faktury sprzedaży by móc skorygować VAT należny w miesiącu wystawienia korekty, tj. maju 2014 r. Faktura korekta (fv nr 2) wystawiona była po zapłacie i powstał już obowiązek podatkowy jednak faktura korygująca jest wystawiona na kontrahenta unijnego i zgodnie z art. 29 pkt 4b nie wymaga ona potwierdzenia otrzymania korekty przez klienta, mimo że wystawiona jest ze stawką 23%.

Przypadek 3 - W świetle Ustawy o VAT korekta faktury sprzedaży na 1 ratę nie wymaga potwierdzenia przez klienta od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »