Korekta faktur zawierających zapis „metoda kasowa”

Pytanie podatnika: Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzedaży z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Spółkę nie będącą małym podatnikiem w okresie styczeń-wrzesień 2013, skorygować tak aby wyeliminować wyrazy „metoda kasowa”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 8 października 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności dokonania korekt faktur VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności dokonania korekt faktur VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Jawna X zajmuje się sprzedażą hurtową elementów wentylacji i klimatyzacji oraz usługami w tym zakresie. X SP.J przed 15 stycznia 2013 złożyła zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R w którym wybrała „metodę kasową” rozliczania VAT i kwartalnie składane deklaracje VAT. Limit sprzedaży brutto jakiego nie można było przekroczyć aby skorzystać z metody kasowej na 2013 to kwota 4.922.400,- zł zgodnie z art. 2 pkt 25a ustawy o VAT. Spółka rozpoczęła wystawianie faktur VAT z oznaczeniem „metoda kasowa”. Spółka rozliczała VAT należny i naliczony zgodnie z art. 21ust. 1 ustawy VAT. Spółka złożyła deklaracje VAT-7/K we właściwych terminach za I i II kwartał 2013 oraz zapłaciła w terminie podatek VAT podlegający wpłacie wynikający z ww. deklaracji. Na początku miesiąca października Spółka stwierdziła błąd polegający na tym, że nie przysługiwał jej wybór metody kasowej ponieważ obsługujące ją biuro rachunkowe mylnie przyjęło do określenia wartości limitu sprzedaż netto. Sprzedaż brutto przekracza wartość limitu ustawowego. Ponieważ Spółka nie spełniała warunku bycia małym podatnikiem to nie mogła wybrać metody kasowej. Po stwierdzeniu tego faktu Spółka podjęła czynności naprawcze aby wyeliminować błąd. Skorygowano wartości podatku VAT należnego i naliczonego wg zasad ogólnych art. 19 ustawy VAT. Złożone zostały korekty VAT-R i VAT-7/K oraz złożono deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne. Od miesiąca października zaprzestano na fakturach sprzedaży umieszczać wyrazów „metoda kasowa”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzedaży z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Spółkę nie będącą małym podatnikiem w okresie styczeń-wrzesień 2013, skorygować tak aby wyeliminować wyrazy „metoda kasowa”?

Zdaniem Wnioskodawcy, można nie korygować wystawionych przez siebie faktur z wyrazami „metoda kasowa”. Faktury spełniają wymogi określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. „w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur...” i zawierają wszystkie określone rozporządzeniem dane oraz dodatkowo napis „metoda kasowa”. Ustawodawca nigdzie nie określa, że faktura nie może zawierać dodatkowych określeń. W § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ustawodawca nakazuje wprawdzie użyć wyrazów „metoda kasowa” dla podatników rozliczających się metodą kasową wg art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, ale użycie tych słów przez Spółkę opodatkowaną na zasadach ogólnych nie zmienia prawa do odliczenia VAT naliczonego przez odbiorcę takiej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

  1. określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
  2. może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;
  3. może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Mini...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »