Konsekwencje zastosowania błędnej stawki VAT przez sprzedawcę

Sprzedaż towarów i świadczenie usług w przeważającej mierze podlega opodatkowaniu stawką podstawową tj. 23%. Jednakże w niektórych przypadkach mogą być zastosowane stawki obniżone 8%, 5% lub 0%. Możliwe jest też zwolnienie z opodatkowania. Obowiązek zastosowania właściwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usługodawcy). Jednakże zastosowanie na fakturze niewłaściwej stawki podatku rodzi określone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.

Opodatkowanie niewłaściwą stawką z reguły ma swoje źródło w błędnej klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi, może też być skutkiem nieprawidłowego rozliczenia eksportu. Może też dojść do zwyczajnej pomyłki przy wystawianiu faktury. Jednakże to jaka była przyczyna pomyłki nie ma znaczenia decydującego. Istotne jest, że jej konsekwencje są różne dla sprzedawcy i nabywcy.
Kwestia wystawienia faktury z zawyżoną stawką VAT uregulowana została w art. 108 ust. 2 w zw. z art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatek wykazany na fakturze obojętne czy w wysokości prawidłowej czy błędnej musi być odprowadzony.

Problem powstaje w sytuacji błędnego opodatkowania sprzedaży stawką 0% zamiast zastosowania zwolnienia, pomimo że w każdym z tych przypadków nie pojawia się kwota podatku na fakturze. Takie uchybienie jest jednak istotne dla prawidłowości rozliczenia VAT od zakupów w przeciwieństwie do sprzedaży opodatkowanej stawką 0%. Tak więc konsekwencja zastosowania złej stawki na fakturze sprzedażowej dotyczy w takiej sytuacji nieprawidłowego rozliczenia VAT z ogółu faktur zakupowych.

Po stronie nabywcy zawyżenie stawki przez sprzedawcę nie odbiera mu prawa do odliczenia VAT w takiej wysokości jaka wynika z otrzymanej faktury, a więc w kwocie zawyżonej. Dopiero w przypadku otrzymania faktury korygującej będzie miał obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego za okres otrzymania korekty.

Jeżeli faktura będzie zawierała błędną stawkę VAT sprzedawca ma możliwość dokonania poprawy tego błędu poprzez skorygowanie wystawionego dokumentu. W przypadku zawyżenia stawki przez sprzedawcę nie wystąpią po jego stronie żadne negatywne skutki finansowe. Zatem nie musi on w takim przypadku dokonywać korekty. Rozlicza podatek z faktury w postaci w jakiej ją wystawił. Błąd powodujący zaniżenie stawki nie jest już dla niego obojętny i w takim przypadku organ podatkowy w razie wykrycia nieprawidłowość taką zakwestionuje. Wystawienie faktury korygującej leży więc wówczas w interesie sprzedawcy.

Niemniej jednak fakturę korygującą dobrze jest wystawić w każdym przypadku zastosowania błędnej stawki VAT.

Zawyżona stawka VAT - konieczne potwierdzenie odbioru korekty

W przypadku stwierdzenia pomyłki w pierwotnej fakturze sprzedażowej obniżenie podstawy opodatkowania następuje pod warunkiem posiadania potwierdzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »