Konkursy w internecie. Obowiązki płatnika z tytułu PIT

Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na PIT w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu z tytułu udostępniania przez nie swojego wizerunku – w związku z wypłacanymi nagrodami pieniężnymi („nagrodami pocieszenia”)? Kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić PIT od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów, a kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów za pośrednictwem Internetu na najatrakcyjniejszy profil –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
W dniu 31 marca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty od wniosku.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2015 r., Nr IPTPB1/4511-192/15-3/MD, IPTPP2/4512-190/15-3/JS, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 maja 2015 r. (data doręczenia 27 maja 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), nadanym dnia 2 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zawiązać Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwane będą poprzez sprzedaż abonamentu umożliwiającego dostęp do portalu internetowego. Abonament będzie dostępny do nabycia poprzez wysłanie SMS Premium lub płatność za pośrednictwem DotPay. Zakup abonamentu odblokowuje wszystkie funkcje portalu. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje określoną ilość głosów premium, tj. prawa do głosowania. Zakup abonamentu uprawnia użytkownika do kontaktu z zarejestrowanymi w portalu użytkowniczkami i oddawania na nie głosów. Zarejestrowanemu w serwisie użytkownikowi przysługuje możliwość dokonania zakupu jednego z trzech abonamentów. Zakupu wybranego abonamentu można dokonać z poziomu podstrony. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje głosy premium przypisywane do jego konta.
Ilość otrzymanych głosów premium zależna jest od wybranego abonamentu i przedstawia się w następujący sposób:

 1. abonament (24 godziny) = 1 głos premium,
 2. abonament (15 dni) = 20 głosów premium,
 3. abonament (30 dni) = 30 głosów premium.

Użytkownicy mogą dokonać zakupu wybranego przez siebie abonamentu po cenach widocznych na podstronie sklepu.

Użytkownik posiadający głos premium może obdarować nim dowolną Użytkowniczkę serwisu. Zwiększa tym jej szanse na zwycięstwo w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Dodatkowo Użytkowniczka, na którą zagłosowano używając głosu premium, otrzymuje dodatkowy bonus w postaci 1 monety (jedna moneta ma równowartość 0,25 zł).

Kiedy ilość zebranych przez Użytkowniczkę monet będzie równa sumie 100 lub większa, Użytkowniczka otrzymuje możliwość skorzystania z formularza wypłaty monet. Formularz umożliwia zgłoszenie chęci wypłaty zgromadzonych monet przy przeliczniku 1 moneta = 0,25 zł. W przeciągu 5 dni od dnia poprawnego wypełniania i wysłania formularza zostanie zrealizowany przelew na wskazane przez Użytkowniczkę konto bankowe.

Każda z Użytkowniczek rejestrując się na portalu będzie z automatu brała udział w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Użytkowniczki portalu w ramach konkursu mają szansę na wygranie nagród rzeczowych (np. tablet, laptop). Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, nagrody będą przyznawane raz w miesiącu.

Schemat przepływu gotówki w serwisie będzie przedstawiał się następująco:

 1. Użytkownik A dokonuje zakupu abonamentu w tym głosu premium.
 2. Abonament zostaje aktywowany, do konta Użytkownika A przypisany jest głos premium.
 3. Użytkownik A oddaje swój głos premium na Użytkownika B.
 4. Do konta Użytkownika B zostaje przypisana moneta.
 5. Kiedy Użytkownik B uzbiera 100 monet, może zgłosić chęć wypłaty monet za pośrednictwem formularza wypłat.
 6. W ciągu 5 dni od dnia poprawnego wypełniania i wysłania formularza zostanie zrealizowany przelew na wskazany przez Użytkownika B rachunek bankowy.
 7. Użytkownik B zamiast wypłacać monety, może je wydać na zakup abonamentu w serwisie.

Odpłatność za dostęp będzie zróżnicowana i będzie kształtowała się w następujący sposób:
Usługa 1
Cena 1,23 zł brutto (płatność DotPay),
Cena 2,46 zł brutto (płatność SMS Premium).

Usługa 2
Cena 2,46 zł brutto (płatność DotPay),
Cena 3,69 zł brutto (płatność SMS Premium).

Usługa 3
Cena 19 zł brutto (płatność DotPay).

Usługa 4
Cena 29 zł (płatność DotPay).

Usługa 5

 1. cena 1 moneta,
 2. cena 20 monet.

W piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z).
 2. Siedziba Spółki będzie mieściła się w B.
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę będzie możliwe zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie łączyć z użytkownikami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka będzie świadczyć usługi drogą elektroniczną, polegające na założeniu i prowadzeniu konta w portalu oraz umożliwieniu udziału w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (zarówno jako uczestnik konkursu, jak i jako głosujący). Użytkownicy przedmiotowego portalu będą podzieleni na dwie grupy:
  1. użytkowników dokonujących zakupu abonamentu i oddających głosy na użytkowników biorących udział w konkursie; w ramach abonamentu użytkownicy otrzymują dodatkowe głosy premium, które mogą przekazywać użytkownikom biorącym udział w konkursie,
  2. użytkowniczki biorące udział w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (dalej: uczestnicy konkursu).
 1. Uczestniczki konkursu będą udostępniać w portalu swój wizerunek.
 2. W konkursie będzie można oddawać dwa typy głosów (nie można głosować na własny profil):
  1. zwykłe - ich ograniczoną ilość będzie mógł oddać każdy zalogowany użytkownik portalu,
  2. premium - będą mogli oddawać je tylko użytkownicy, którzy wykupili abonament; głosy premium są przedstawiane graficznie jako „Monety” i są brane pod uwagę przy przyznawaniu pieniężnych nagród pocieszenia.

Uczestniczki konkursu będą otrzymywać oba typy głosów w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil. Przy zliczaniu głosów podczas ustalania laureata dane edycji konkursu brane są pod uwagę oba typy głosów.

 1. Konkurs będzie spełniał wymogi konkursu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Konkurs będzie organizowany i ogłaszany za pośrednictwem środków masowego przekazu (portalu internetowego). Wartość nagród w pierwszej edycji nie przekroczy 760 zł.
 3. Organizatorem konkursu będzie mająca powstać Spółka.
 4. Konkurs będzie miał ustalony regulamin.
 5. Element rywalizacji będzie polegał na zabieganiu o głosy pozostałych użytkowników portalu. Uczestnicy konkursu będą mogli wpływać na głosy użytkowników portalu, dodając nowe zdjęcia oraz uzupełniając swój profil o nowe informacje.
 6. W konkursie będą mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby zawodowo zajmujące się tzw. modelingiem i sprzedażą praw do własnego wizerunku - prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie.
 7. Zwycięzców konkursu będzie wyłaniała powołana przez organizatora komisja. Wyłącznym elementem podlegającym ocenie komisji będzie ilość głosów zebranych przez danego uczestnika.
 8. Otrzymanie nagród rzeczowych będzie uwarunkowane zdobyciem największej liczby głosów. Otrzymanie nagród pieniężnych (nagród pocieszenia) będzie uwarunkowane zdobyciem określonej minimalnej ilości głosów premium (np. 100 głosów premium) i wypełnieniem stosownego formularza z wnioskiem o wypłatę nagrody.
 9. Laureaci (uczestnicy konkursu, którzy zdobędą największą ilość głosów) każdej edycji otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny: tablety, smartfony, kosmetyki pielęgnacyjne i do makijażu, odzież: bielizna, kostiumy kąpielowe, sukienki itp.). Wartość nagród w pierwszej edycji konkursu nie będzie przekraczać 500 zł. W kolejnych etapach wartość nagród rzeczowych może wzrosnąć. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą co najmniej 100 głosów premium (przedstawianych graficznie jako „Monety”), będą mieli prawo do nagrody pocieszenia - zamiany zdobytych głosów premium na nagrodę pieniężną, której wartość będzie równa iloczynowi zdobytych głosów premium i 0,25 zł (np. uczestnik konkursu, który zdobędzie 150 głosów, uzyska prawo do nagrody o wartości 37,50 zł).
 1. Konkurs będzie organizowany w kolejnych edycjach. Każda edycja będzie trwała miesiąc lub kwartał.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu z tytułu udostępniania przez nie swojego wizerunku – w związku z wypłacanymi nagrodami pieniężnymi („nagrodami pocieszenia”)?
 2. Kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów, a kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią ponad 100 głosów premium?
 3. W jakim kraju należy opodatkować podatkiem VAT usługi świadczone przez Spółkę w sytuacji, gdy użytkownik będzie korzystał z usług portalu poza granicami Polski?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytań oznaczonych Nr 1 i 2 w zakresie podatku do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »