Komornicy zajmują cudze ruchomości - trwają prace nad zmianą przepisów

Dostrzegając wagę problemu podjęto prace legislacyjne zmierzające w kierunku rozwiązania pojawiających się problemów praktycznych ze stosowaniem przepisów regulujących instytucję zajęcia ruchomości w toku postępowania egzekucyjnego - poinformowało MS w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15321 do ministra sprawiedliwości w sprawie przypadków nieprawidłowego zajęcia komorniczego

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 845 § 2 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Pod pojęciem "władania", jak powszechnie przyjęto w doktrynie – należy rozumieć faktyczną dyspozycję przedmiotem władanym bez względu na stosunek prawny władającego do tego przedmiotu, a komornik przystępujący do zajęcia nie jest zobowiązany, do badania w jakim stosunku prawnym pozostaje dłużnik do ruchomości, co prowadzi w wielu przypadkach do nadużyć i działania na szkodę osób trzecich, których własność jest zajmowana mimo braku tytułu prawnego będącego uzasadnieniem dla czynności komorniczych, a osoba poszkodowana w tym przypadku może jedynie wytoczyć powództwo na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, co często okazuje się być działaniem bezskutecznym, wobec faktu sprzedaży zajętych przez komornika ruchomości.

Wobec powyższego - działając więc na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy istnieje możliwość podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych nad nałożeniem na komorników, prowadzących egzekucję z ruchomości, obowiązku badania z urzędu w jakim stosunku prawnym pozostaje dłużnik wobec ruchomości stanowiącej przedmiot zajęcia, a więc czy jest jej właścicielem, użytkownikiem, czy też posiada tę rzecz w imieniu osoby trzeciej?

Z wyrazami szacunku, Andrzej Maciejewski

Data wpływu: 05-09-2017

Odpowiedź na interpelację nr 15321 w sprawie przypadków nieprawidłowego zajęcia komorniczego

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Andrzeja Maciejewskiego nr 15321 w sprawie przypadków nieprawidłowego zajęcia komorniczego, uprzejmie przedstawiam następującą informację.

Problem stosowania w praktyce egzekucyjnej art. 845 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) dalej k.p.c., reg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »