Kiedy wydatek jednorazowy, kiedy inwestycja w obcym środku trwałym?

Pytanie podatnika: Czy Spółka może poniższy wydatek potraktować jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie jego poniesienia, czy winna potraktować to jako inwestycję w obcym środku trwałym, a tym samym ujmować poniesiony wydatek w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, wydatków związanych z partycypacją w kosztach budowy kanału odwadniającego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, wydatków związanych z partycypacją w kosztach budowy kanału odwadniającego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, prowadzący działalność w formie spółki z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka posiada własne nieruchomości, w których prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mebli; część nieruchomości jest wynajmowana, a jednostka czerpie korzyści w postaci opłat czynszowych. Jedna z nieruchomości, będąca przedmiotem najmu, znajduje się na terenie często zalewanym w trakcie dużych opadów i powodzi. Na skutek tych zdarzeń Spółka zmuszona jest ponosić cyklicznie koszty remontów, napraw, itp. W związku z powyższym, wystąpiła do Gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, z prośbą o dokonanie stosownych melioracji publicznych celem unikania takich sytuacji, bądź obniżenia ich negatywnych skutków. Władze Gminy zdecydowały się podjąć decyzję o realizacji inwestycji w postaci kanału odwadniającego przy założeniu, że Spółka udzieli stosownego wsparcia finansowego na realizację tego zadania.

Spółka podjęła decyzję o dofinansowaniu inwestycji i tym samym zawarła w tym zakresie z Gminą stosowne porozumienie, przy czym ostateczna kwota dofinansowania ustalona została po zakończeniu jej realizacji. W momencie przekazania stosownych środków przez Spółkę powstał problem udokumentowania tego przekazu. Gmina podjęła decyzję o wystawieniu faktury sprzedaży na okoliczność ww. czynności, wpisując w przedmiocie sprzedaży „Partycypacja w kosztach inwestycji Budowa kanału odwadniającego (…)”. Zwrócić uwagę należy na fakt, że Spółka nie stanie się na żadnym etapie właścicielem kanału odwadniającego. Całość inwestycji pozostanie własnością Gminy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka może ww. wydatek potraktować jako koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie jego poniesienia, czy winna potraktować to jako inwestycję w obcym środku trwałym, a tym samym ujmować poniesiony wydatek w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki dotyczące partycypacji w kosztach budowy kanału stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy, to między nim, a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. O związku takim można mówić, gdy wydatek bezpośrednio wpływa na osiągnięcie konkretnego przychodu. Nie zawsze jednak poniesiony wydatek, choć pozostaje niewątpliwie w związku z prowadzoną działalnością, można powiązać z konkretnym przychodem.

Są bowiem wydatki, które tylko pośrednio pozostają w związku gospodarczym z przychodem. W świetle orzecznictwa NSA (np. wyrok z 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 825/98) wydatki tego rodzaju również mogą być uznawane za koszty podatkowe. Takiego rodzaju wydatkami są m.in. wydatki ponoszone przez podatnika mające na celu zabezpieczenie źródła przychodu (przychody z najmu nieruchomości) w postaci poniesienia wydatków na zabezpieczenie nieruchomości przed skutkami zalewania i powodzi.

Należy podkreślić, że wydatki te nie stanowią inwestycji, gdyż inwestycja w obcym środku trwałym to - jak nazwa wskazuje - nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy, np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Nakłady te mają na celu przystosowanie obcego środka trwałego do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestycją w obcym środku trwałym nie będą więc wydatki na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »