Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS

Umowy zlecenia podlegają prawie zawsze obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są umowy zawarte z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia oraz umowy zlecenia nieodpłatne (które jednak zawiera się sporadycznie, ustnie i głównie w sprawach tzw. pomocy sąsiedzkiej). Poza tym każda umowa zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – bez względu na ich ilość i kolejność zawierania. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Tu również obowiązuje wyłączenie przewidujące brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. To pierwszy z omawianym przypadków braku składek ZUS przy umowie zlecenia.

 

Tytułem wstępu przypomnijmy, że jeżeli umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia, zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych: emerytalnym, rentowym i wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dla zleceniobiorcy dobrowolne.

Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem

Trzeba pamiętać, że za pracownika, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wszelkie wynagrodzenia i honoraria wypłacane z takich umów traktowane są jak wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy.

Jest tu pewien wyjątek - dotyczy umów zawartych w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego, dla których obowiązek ubezpieczenia powstaje w sposób właściwy dla zleceniobiorców albo nie powstaje wcale (np. w przypadku urlopu macierzyńskiego).

Urlop macierzyński a umowa zlecenia

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem z tego właśnie tytułu (urlopu macierzyńskiego). Umowa zlecenia, zawarta zarówno z własnym pracodawcą jak i innym podmiotem nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych - osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim może zostać nimi objęta dobrowolnie na swój wniosek.

Kilka umów zleceń

Zleceniobiorca którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w analizowanym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia i który spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia – ale tylko do pewnego momentu.

Zasady tej nie stosuje się bowiem, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z kilku umów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Po osiągnięciu tego progu kolejne umowy nie rodzą już obowiązku ubezpieczeniowego.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »