Kiedy szczepienie przeciw grypie jest przychodem pracownika

Szczepienia przeciw grypie zalecane są wyłącznie w jednostkach podległych i nadzorowanych przez podmioty wymienione w poz. 11 załącznika do rozporządzenia ws. wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, w przypadku której przepisy prawa nakładają obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek przeciwko grypie to należy uznać, że wartość szczepień ochronnych przeciw grypie, które pracodawca sfinansował dla wszystkich pracowników (tj. pracowników medycznych oraz niemedycznych) stanowi, dla tych pracowników, przychód ze stosunku pracy - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację szpital wyjaśnił, że zorganizował szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników dokonując zakupu szczepionki. Możliwość zaszczepienia została skierowana do pracowników wszystkich grup zawodowych, zarówno pracowników medycznych, jak i pracowników niemedycznych. Były one dobrowolne. Szczepienia zostały przeprowadzone przez jego pracowników. W przypadku pracowników medycznych narażenie na grypę zostało ujęte w ryzyku zawodowym. Natomiast w ryzyku zawodowym pracowników niemedycznych nie ujęto narażenia na grypę. Działanie to było działaniem profilaktycznym, dobrym gestem pracodawcy. Pracodawca zorganizował szczepienia mając na względzie troskę o zdrowie pracowników i pacjentów, zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu poprzez zapobieganie szerzeniu się zakażeń, a także ograniczenie absencji chorobowych pracowników. Jak wskazał pracodawca, działanie takie przyczynia się do propagowania i szerzenia profilaktyki szczepień przeciwko grypie wśród pracowników poprzez umożliwienie łatwiejszego dostępu do szczepień poprzez zorganizowanie w zakładzie pracy.

Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy wartość szczepień ochronnych przeciw grypie sfinansowanych dla pracowników wykonujących zawód medyczny, jak i pracowników niewykonujących zawodu medycznego, stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem szpitala, wartość świadczeń w postaci szczepienia przeciw grypie, które zostało sfinansowane przez pracodawcę dla wszystkich pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu.

 

 

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 2221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Z kolei stosownie do postanowień art. 2221 § 3 Kodeksu pracy, minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

  1. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
  2. wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych;
  3. szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i spo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »