Kiedy rozliczyć korektę sprzedaży in minus?

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia sytuacje dochodzi do korygowania przez sprzedawców/usługodawców wcześniej wystawionych faktur. W przypadku pomyłki w postaci zastosowania błędnej (zawyżonej) stawki podatku VAT pierwszym momentem, w którym spółka dowiaduje się o błędzie (tj. zawyżonej stawce podatku VAT na fakturze) i kwocie korekty jest moment, kiedy otrzyma fakturę korygującą in minus. Czy spółka powinna ująć zmniejszenie VAT naliczonego w okresie, w którym otrzymała fakturę korygującą?

 

Przed otrzymaniem faktury korygującej, spółka nie otrzymuje zwrotu środków na rachunek bankowy. Spółka zawiera z kontrahentami (sprzedawcami/usługodawcami) porozumienia i umowy dotyczące warunków współpracy. W zawieranych umowach/porozumieniach nie są jednak uregulowane przypadki związane z wystawianiem faktur korygujących, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji, w której przyczyną korekty jest zastosowanie błędnej, zawyżonej stawki podatku VAT. Nie dochodzi do ustnych ustaleń z sprzedawcami, usługodawcami. Spółka nie będzie w posiadaniu - prócz otrzymanej faktury korygującej - żadnej dodatkowej dokumentacji w zakresie uzgodnienia ze sprzedawcą/usługodawcą warunku obniżenia stawki podatku dla nabywanych towarów lub usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków. Nie będzie dysponowała żadnymi dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi, że uzgodniono ze sprzedawcami/usługodawcami warunki obniżenia stawki podatku przez kontrahenta (prócz otrzymanej od kontrahenta faktury korygującej).

Odpowiedź:

Od 1 stycznia 2021 r. nabywca towaru lub usługi, w przypadku wystąpienia przesłanek do zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przez kontrahenta jest obowiązany do obniżenia kwoty podatku naliczonego. Obniżenie to następuje w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione, jeżeli dodatkowo przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione - nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

Nowe zasady stosowane od 1 stycznia 2021 r. dla obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego w stosunku do określonej w wystawionej fakturze podstawy czy kwoty podatku należnego oznaczają, że dla powstania obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego ważny jest nie sam moment otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego oraz moment spełnienia tych uzgodnionych warunków - analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do ustalenia momentu, w którym po stronie sprzedawcy wystąpi prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego rozumie się ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia. Uzgodnienie może wskazywać również okoliczności, których zaistnienie w przyszłości uzasadnia obniżenie należności.

Tak rozumianym uzgodnieniem może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub og&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »