Kiedy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Oznacza to, że świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje albo ma uzyskać w przyszłości wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że podjęła współpracę z zewnętrzna firmą świadczącą usługi utrzymania porządku na terenie zakładu pracy. Na potwierdzenie podjęcia współpracy sporządzono pisemną umowę, na podstawie której usługodawca wynajmuje pomieszczenia, które są niezbędne do świadczenia usług sprzątania na rzecz spółki. Pomieszczenia te są wykorzystywane głównie do składowania środków chemicznych, a co za tym idzie obligatoryjnie są wyposażone między innymi w urządzenia wentylacyjne oraz niezbędne media, za które usługodawca zobowiązany jest pokrywać koszty na podstawie odrębnych rozliczeń. Według zapisów umowy po stronie firmy świadczącej usługi sprzątania leży utrzymanie prawidłowego stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń, z zastrzeżeniem iż przedmiot umowy po jej rozwiązaniu w uzgodnionym terminie zostaje przekazany w niepogorszonym stanie, a usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

Spółka chciała wiedzieć, czy udostępniając pomieszczenia w ramach współpracy z zewnętrzną firmą sprzątającą w celu realizacji świadczonych na rzecz spółki usług, które będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia za świadczoną na jej rzecz usługę powinna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienie nieruchomości w świetle art. 12 ustawy o CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Ustawodawca w art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), regulującym kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ww. ustawy, ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »