Kiedy można podwyższyć emeryturę?

W myśl art. 87 ustawy z17grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z2013r., poz.1440, zpóźn. zm.), wprzypadku gdy emerytura przysługująca zFUS, obliczona według nowych zasad, łącznie zokresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą zFUS, wtym emeryturę ustaloną zezwiększeniem zaokresy opłacania składek naFundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników iubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się wtaki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa odtej kwoty, oile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe inieskładkowe wwymiarze wynoszącym conajmniej 20lat wprzypadku kobiety i25lat wprzypadku mężczyzny.

Należy zaznaczyć, że ww. okres składkowy i nieskładkowy dla kobiet wynosi:

 • 20 lat do 31 grudnia 2013 r.,
 • 21 lat od 1 stycznia 2014 r.,
 • 22 lata od 1 stycznia 2016 r.,
 • 23 lata od 1 stycznia 2018 r.,
 • 24 lata od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. będzie on jednakowy dla kobiet i mężczyzn i będzie wynosił 25 lat.

Które okresy składkowe i nieskładkowe się uwzględnia?

Przy ustalaniu okresu co najmniej 20- lub 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego uwzględnia się w szczególności:

 1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które przyznano zwiększenie, o którym mowa wyżej,
 2. o nie więcej niż 10 lat okresów kontynuowania ubezpieczenia w myśl przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po ustaniu ubezpieczeń osób objętych:
  • obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
  • dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o sus (obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa).

Oznacza to, że w przypadku kontynuowania tych ubezpieczeń np. przez 12 lat w okresie składkowym, uwzględnia się nie więcej niż 10 lat.

Przy ustalaniu co najmniej 20- lub 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego przyjmuje się:

 1. okresy przyjęte do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy przed 15 listopada 1991 r.,
 2. okresy, które – ustalając przed 1 stycznia 1999 r. kolejową rentę z tytułu niezdolności do pracy – organ rentowy uwzględnił z zastosowaniem zasady korzystniejszego liczenia okresu pracy na kolei.

Przykład:

Zainteresowana był...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »