Kasy rejestrujące: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Pytanie podatnika: Czy w kontynuowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, i pozostać przy ewidencji świadczonych usług za pomocą wystawianych faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2012 r. (data wpływu 31 lipca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2012 r. (data wpływu 24 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 października 2012 r. z zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
W latach 2002 – 2011 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą X, w której ewidencjonowanie odbywało się przez kasę rejestrującą przed przekroczeniem 20 000 zł. Rozliczenie było na zasadach ogólnych. W dniu 16 stycznia 2012 r. Zainteresowany rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej Y, w której to ewidencjonowanie świadczonych usług budowlanych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i firmom odbywa się przez wystawianie faktur VAT z uwzględnieniem numeru NIP i danych identyfikujących odbiorcę. Wnioskodawca rozliczeń dokonuje w postaci ryczałtu ewidencjonowanego.
W piśmie z dnia 24 października 2012 r. Zainteresowany wskazał, że w latach 2002 – 2011 prowadził działalność gospodarczą w postaci X – samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza na zasadach ogólnych. Od 16 stycznia 2012 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą Y także jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, za zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, w której to świadczy tylko usługi remontowo – budowlane. Obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej wystąpił 8 maja 2002 r. Łączna kwota z działalności została przekroczona w miesiącu maj 2002 r. w kwocie 20 000 zł. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W latach 2002 – 2011 Zainteresowany nie dokonywał dostaw towarów mieszczących się w wyłączeniach ze stosowania zwolnień oraz w 2012 r. nie dokonuje dostaw towarów mieszczących się w wyłączeniach ze stosowania zwolnień. W roku podatkowym 2012 Wnioskodawca jeszcze nie przekroczył kwoty 20 000 zł. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Każde świadczenie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych świadczonych przez Zainteresowanego jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę. Przed dniem 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie ewidencjonował świadczonych usług remontowo budowlanych. Liczba wszystkich transakcji w zakresie świadczonych usług dokonanych do końca 2012 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług 10. Za świadczone usługi zapłata w całości nie następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Zainteresowany zapłatę w całości otrzymuje w formie gotówkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w kontynuowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, i pozostać przy ewidencji świadczonych usług za pomocą wystawianych faktur.
Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na wyżej wymienioną ustawę, Zainteresowany twierdzi, iż przedstawione w niej zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy też działalności prowadzonej przez Zainteresowanego. Ilość faktur wystawiona osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do końca 2012 r. nie przekroczy 50 faktur i 20 odbiorców. W poprzednich latach działalności gospodarczej nie wystąpiła ewidencja w postaci faktur VAT na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ilości powyżej 50 faktur i 20 odbiorców. Wnioskodawca został utwierdzony w swojej racji w czasie rozmowy telefonicznej z osobą dyżurującą w Krajowej Informacji Podatkowej w dniu 30.07.2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »