Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kar umownych do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
W dniu (…) 2013 r. Wnioskodawca podpisał umowę nr (…) z Gminą (…) na wykonanie „Budowy bulwaru spacerowego wzdłuż (…) na odcinku od ulicy (…) do ulicy (…)”. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalony był na (…) 2013 r. Za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową przewidziano karę 0,8% za każdy dzień zwłoki. Na etapie realizacji zaistniały niezależne od Wnioskodawcy, czyli Wykonawcy okoliczności, które negatywnie wpłynęły na zaplanowane tempo robót określone w harmonogramie na początku inwestycji.

Wydłużenie terminu realizacji nastąpiło z następujących powodów:

  1. Poważnych błędów w dokumentacji projektowej dotyczących wind dla niepełnosprawnych. Błędy te wpłynęły na termin montażu windy, który z kolei określił datę graniczną zakończenia robót. W projekcie brak było podstawowych informacji dotyczących uwarunkowań związanych z eksploatacją windy dla niepełnosprawnych. Zmiany w projekcie spowodowały konieczność przebudowania wcześniej zamówionych i dostarczonych urządzeń dźwigowych oraz zmianę lokalizacji opraw oświetleniowych na poręczach kładki. Powyższe trudności kierownik budowy potwierdzał wpisami w dzienniku budowy. Ponadto Wnioskodawca informował pisemnie Inwestora. Należy przy tym nadmienić, że Podwykonawcą wind było przedsiębiorstwo (…), które w wyniku zgłoszonych zmian do zamówionych wcześniej wind określiło termin ich sprowadzenia na około 12 tygodni (załączniki – pismo do Inwestora, wypisy z dziennika budowy, protokoły z narad budowy, pismo podwykonawcy wind);
  2. Wymuszenie na Wnioskodawcy przez Inwestora udostępnienia placu budowy do równoległej realizacji przez inny podmiot prac w korycie rzeki, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac ziemnych i żelbetowych. Prace w korycie rzeki istotnie zaburzyły harmonogram realizacji robót Wnioskodawcy i w konsekwencji przyczyniły się do ostatecznego wydłużenia terminu realizacji. O braku możliwości kontynuowania robót przez Wykonawcę przy jednoczesnym prowadzeniu robót przez inny podmiot Wykonawca powiadomił pisemnie Inwestora oraz kierownik budowy odnotował powyższy fakt w dzienniku budowy (załączniki – pismo do Inwestora, wypis z dziennika budowy);
  3. Zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych w toku realizacji umowy m.in. zmianę wysokości poręczy na rampie rowerowej ze 100 cm na 120 cm wraz ze zmianą średnicy pochwytu, zmianę rodzaju drewna ławek z bukowego na dębowe, zmianę lokalizacji już wykonanych i zamontowanych ławek, zmianę zasilaczy opraw oświetleniowych zbrojenia rampy i wysokości konstrukcji, zmianę lokalizacji studni z separatorem ze zmianą średnicy przewodów. Dodatkowo konieczna zmiana sposobu wykonania obetonowania belek nośnych kładki, z uwagi na brak technicznych możliwości wykonania prac wg projektu zmieniła gabaryty konstrukcji pomostu oraz murków poręczy, czego dalszą konsekwencją była konieczność dokonania zmian w torach platform dla niepełnosprawnych. Dodatkowo zmianie uległa ilość i lokalizacja lamp na poręczy pełnej co w konsekwencji wymagało rozkucia elementu oraz likwidacji istniejących otworów na lampy, co dalej wymusiło konieczność obłożenia murków płytami z betonu architektonicznego. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej odbywały się na wniosek kierownika budowy Wykonawcy wpisami do dziennika budowy lub w formie pisemnej do Inwestora. Do czasu przedstawienia rozwiązania przez projektanta niekiedy prace były wstrzymywane na danym odcinku robót (załączniki – wypisy z dziennika budowy, pisma kierowane do Inwestora);
  4. Na zadaniu zrealizowano również roboty dodatkowe w postaci okładzin powierzchni betonowych płytami z betonu architektonicznego, wykonaniu dylatacji murków, montażu klap rewizyjnych, wykonaniu izolacji płyty pomostu rampy, rozebraniu warstwy ochronnej izolacji na podeście. Pomimo tak wielu okoliczności Inwestor odniósł się tylko do jednej z nich, tj. zmiany lokalizacji studni z separatorem ze zmianą średnicy przewodów i aneksem z dnia (…) 2013 r. wydłużył termin wykonania do dnia (…) 2013 r. Ze względu na okres zimowy i konieczność oczekiwania na nowe tory dla platform produkowanych za granicą inwestycję zakończono i roboty odebrano (&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »