Jedna faktura dla kilku podmiotów a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, dokonał zakupu nieruchomości w postaci udziału w dwóch działkach. Zakup został potwierdzony fakturą, został także sporządzony przez notariusza akt notarialny. Dotychczasowy właściciel nie dokonał fizycznego podziału działek, dlatego faktura dokumentująca sprzedaż została wystawiona na dwóch nabywców, tj. na Wnioskodawcę oraz na innego, odrębnego podatnika VAT. Faktura zawiera wszystkie niezbędne dane Wnioskodawcy oraz dane drugiego podatnika, ale nie wynikają z niej proporcje udziału w prawie własności działek. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego na fakturze podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na 2 nabywców dokumentującej nabycie udziałów w 2 działkach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na 2 nabywców dokumentującej nabycie udziałów w 2 działkach.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 17 września 1993 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą xxx. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i działalność którą wykonuje jest w całości opodatkowana VAT. Przedmiot działalności skupia się na usługach w zakresie gastronomii, kateringu, organizacji i obsłudze przyjęć i imprez okolicznościowych, zbiorowego żywienia. Wszystkie zakupy towarów i usług których Wnioskodawca dokonuje służą więc wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W dniu 30 stycznia 2015 roku miała miejsce następująca sytuacja: Wnioskodawca dokonał zakupu nieruchomości w postaci udziału w dwóch działkach na terenie miasta, co potwierdza faktura wystawiona przez Miasto oraz akt notarialny sporządzony przez notariusza. Z uwagi na fakt, że z tych dwóch działek korzystały dotychczas dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą i dotychczasowy właściciel (tj. Miasto) nie dokonał ich fizycznego podziału, faktura dokumentująca sprzedaż została wystawiona na dwóch nabywców, tj. na Wnioskodawcę oraz na innego, odrębnego podatnika VAT. Faktura zawiera wszystkie niezbędne dane Wnioskodawcy oraz dane drugiego podatnika: tj. imię i nazwisko, adres, oraz NIP. Z faktury tej nie wynikają proporcje udziału w prawie własności działek. Fakt ten wynika jednak z aktu notarialnego, który stwierdza nabycie po 1/2 części w prawie własności dwóch działek. Jednakże z aktu tego wynika również różna wartość nabycia tych poszczególnych udziałów, co jest spowodowane tym że sporządzony akt notarialny już przewiduje zniesienie współwłasności w poszczególnych działkach. Po zniesieniu współwłasności każdy z nabywców będzie dysponował 100 % udziałem w jednej z działek co będzie odzwierciedlało ich użytkowanie zgodnie z ze stanem faktycznym oraz będzie odpowiadało faktycznej wartości zapłaconej przez każdego z nabywających w momencie zakupu.

Obecnie Wnioskodawca wykorzystuje swój udział w nieruchomości do prowadzenia działalności gastronomicznej w całości opodatkowanej podatkiem VAT. Po zniesieniu współwłasności w poszczególnych działkach, Wnioskodawca na swojej działce zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na rozbudowie już istniejącego obiektu, który w dalszym ciągu będzie służył działalności gastronomicznej.

Dla celów rozliczenia podatkowego Wnioskodawca posiada notarialnie potwierdzoną kopię oryginału faktury oraz odpis aktu notarialnego a także dokument potwierdzający zapłatę kwoty wynikającej z aktu notarialnego, natomiast oryginał faktury jest w posiadaniu drugiego nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z okolicznościami opisanymi w stanie faktycznym czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego na fakturze podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odliczenia podatku naliczonego reguluje art. 86, z którego wynika że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to powstaje w rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Niezbędna do skorzystania z przysługującego prawa do odliczenia jest faktura. W przypadku Wnioskodawcy wszystkie warunki od których zależy prawo do odliczenia podatku VAT zostały spełnione. Zakupiona nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, w odniesieniu do tej dostawy powstał obowiązek podatkowy oraz Wnioskodawca posiada fakturę dokumentującą tą dostawę. Wnioskodawca jest w posiadaniu notarialnie potwierdzonej kopii oryginału faktury, a dokumenty potwierdzone przez notariusza należy traktować na równi z oryginałem, natomiast drugi nabywca jest w posiadaniu oryginału, który dla celów dowodowych może zostać w każdej chwili udostępniony. Bez znaczenia jest tutaj fakt że faktura wystawiona jest na dwóch różnych podatników. Przepisy nie odnoszą się do kwestii wystawiania faktur na więcej niż jednego nabywcę. Faktura dokumentująca tą sprzedaż zawiera wszystkie niezbędne dane o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast odnosząc się do kwestii wysokości przysługującego odliczenia, należy wziąć pod uwagę regulacje prawne dotyczące obrotu nieruchomościami. Z regulacji tych wynika że sprzedaż nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym akt notarialny stanowi integralną część faktury. Bez tego dokumentu niniejszą fakturę należałoby traktować jako fakturę pustą, gdyż bez aktu notarialnego nie doszłoby do sprzedaży nieruchomości. Zatem należy stwierdzić, że skoro faktura zawiera tylko łączną kwotę podatku VAT i nie wynika z niej wysokość odliczenia przysługująca każdemu z nabywców, kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu przez każdego z nabywców należy ustalić w oparciu o zapisy aktu notarialnego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szcz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »