Jakimi zasadami kierować się korygując deklaracje VAT?

Deklaracja VAT nie tworzy zobowiązania podatkowego. Służy jedynie zadeklarowaniu go. Jego źródłem jest wykonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu. Stwierdza więc ona jedynie istnienie takiego zobowiązania i określa jego rozmiar. W deklaracji mogą powstać błędy i pomyłki, które będą wymagać sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybień zachodzi konieczność ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypełnienie deklaracji z zaznaczeniem, iż jest to deklaracja korygująca.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom, a także osobom które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania. Przy czym, podatnik nie musi informować organu skarbowego o  przyczynach korekty. Należy podkreślić, że również osoba fizyczna, która nie jest już podatnikiem VAT została bowiem wykreślona z rejestru podatników tego podatku, zachowuje status podatnika za okres rozliczeniowy, w którym była ona jeszcze vatowcem.

Korygowanie deklaracji przez organ podatkowy

Nie zawsze podatnik ma obowiązek sam dokonać korekty deklaracji. Są przypadki, gdy może to uczynić organ podatkowy. Zgodnie z art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Jest to możliwe jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia na skutek korekty nie przekracza 5000 zł.

W przypadku, gdy organ podatkowy zamiast podatnika dokona korekty deklaracji, musi kopię uwierzytelnioną doręczyć podatnikowi z informacją o wynikającej z korekty zmianie: wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu podatku, kwoty należności podatku do przeniesienia bądź z informacją o braku tego rodzaju zmian. Konieczne jest także pouczenie podatnika o prawie do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli podatnik informację taką otrzyma i nie zgadza się z nią ma możliwość wnieść sprzeciw od korekty organu skarbowego. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wskutek wniesienia sprzeciwu następuje anulowanie korekty. W takiej sytuacji deklaracja korygująca sporządzona przez urząd skarbowy utraciwszy moc może być zastąpiona korektą samodzielnie dokonaną przez podatnika. Jeżeli natomiast w tym terminie podatnik nie wniesie sprzeciwu korekta dokonana przez organ podatkowy wywiera skutki identyczne z tymi, które miałaby gdyby dokonał jej podatnik.

Kontrola i postępowanie podatkowe

W pewnych okolicznościach prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowej przez vatowca zostaje zawieszone. Są nimi kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe. Prawo to ulega zawieszeniu w zakresie objętym kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym. Zatem vatowiec nie może podczas tego rodzaju czynności złożyć skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres. W przypadku, gdy tak uczyni urząd skarbowy zawiadomi go o bezskuteczności korekty. Jednak ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »