Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów.

 

Co to jest leasing

 

Leasing to umowa zawarta przez dwie strony:

 • finansującego (leasingodawcę)
 • korzystającego (leasingobiorcę).

Leasing polega na zobowiązaniu finansującego do nabycia rzeczy od korzystającego na warunkach określonych w umowie. Leasingiem jest też każda inna umowa, na mocy której finansujący oddaje korzystającemu do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Finansującym może być tylko osoba prowadząca przedsiębiorstwo leasingowe, czyli osoba prowadząca zarobkowo działalność leasingową we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany.

Korzystającym może być każda osoba fizyczna i prawna.

Samochód osobowy może być finansowany w leasingu finansowym albo operacyjnym.

 

Co to jest leasing finansowy

 

Leasing finansowy (leasing kapitałowy) jest umową, na podstawie której stajesz się posiadaczem samochodu osobowego w zamian za zapłacenie leasingodawcy:

 • opłaty wstępnej
 • i comiesięcznych rat leasingowych przez czas trwania umowy.

Wartość całego samochodu po odjęciu opłaty wstępnej zostaje rozłożona na raty płatne raz w miesiącu – zwykle przez okres 12 lub więcej miesięcy.

 


Leasing finansowy z punktu widzenia podatkowego jest rozumiany jako dostawa towarów. Umowa leasingu będzie zakwalifikowana jako dostawa towarów, jeśli:

 • jest zawarta na czas określony
 • zawiera postanowienie, zgodnie z którym w okresie jej trwania ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – jako korzystający z przedmiotu leasingu
 • przewiduje, że przysługuje ci prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy lub wpłaty ostatniej umówionej raty.

 

Rata leasingowa jest dzielona na dwie części – kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa stanowi spłatę wartości początkowej samochodu (przedmiotu umowy leasingu), a część odsetkowa jest traktowana jako koszt uzyskania przychodów.

Pamiętaj! Opłatę wstępną płacisz leasingodawcy przed wydaniem samochodu do używania. Wysokość opłaty wstępnej jest uzależniona od ustaleń miedzy tobą a leasingodawcą. Im wyższa wysokość opłaty wstępnej, tym niższe będą raty leasingowe.

Samochód firmowy kupiony w leasingu finansowym możesz wliczyć do ewidencji środków trwałych twojej firmy. Dzięki temu przez czas trwania leasingu będziesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej.

Jeżeli chcesz zaliczyć samochód do środków trwałych firmy, musisz w pierwszej kolejności – na podstawie ceny nabycia samochodu – ustalić jego wartość początkową.

 


Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w razie odpłatnego nabycia) uważa się cenę ich nabycia.

Cena nabycia to suma rat leasingowych, które będziesz płacił w trakcie trwania umowy leasingu. Cenę nabycia możesz dodatkowo powiększyć o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania samochodu do używania. Mogą to być na przykład koszty transportu, opłata za dowód rejestracyjny, opłata za tablice rejestracyjne.


 

Ważne! Do ceny nabycia nie możesz zaliczyć wydatków, które:

 • nie są związane z zakupem samochodu, ale wynikają z bieżącej eksploatacji
 • powstały po dniu oddania ci samochodu do używania (na przykład ubezpieczenie OC/AC).

Przez okres trwania umowy leasingu finansowego korzystasz z samochodu jak właściciel, ale właścicielem nie jesteś. Aż do zakończenia umowy lub wpłaty przez ciebie ostatniej raty leasingu jest nim leasingodawca. Właścicielem samochodu stajesz się dopiero po zakończeniu umowy. Nie musisz dokonywać w tym celu wykupu.

 

Leasing finansowy a VAT

 

Jeśli kupiłeś samochód osobowy w leasingu finansowym, masz obowiązek rozliczyć VAT jednorazowo – z góry. Obowiązek ten powstaje w momencie wydania ci samochodu do korzystania (w ujęciu podatkowym leasing finansowy jest rozumiany jako dostawa towarów).

VAT naliczasz od ceny nabycia, czyli sumy rat leasingowych.

Korzystając z leasingu finansowego, zachowujesz prawo do odliczenia VAT.

Wysokość odliczenia zależ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »