Jak zwolnić pracownika, który nie usprawiedliwia nieobecności i nie ma z nim kontaktu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Niestawiennictwo w pracy, mimo braku usprawiedliwienia może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co upoważnia pracodawcę zgodnie art. 52 par. 1 Kodeksu Pracy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia - z winy pracownika.

Jak stwierdził np. SN w wyroku z 28.09.1981 r. sygn. I PRN 57/81 "Na rozstrzygnięcie sprawy nie ma wpływu błędny pogląd Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika tylko wówczas, gdy jest ona wielokrotna. Jednorazowe natomiast opuszczenie pracy uprawnia zakład pracy tylko do zastosowania wobec pracownika kary regulaminowej (art. 108 § 2 k.p.). W rzeczywistości bowiem nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - może stanowić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.)."

Pozostaje jednak kwestia, jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę, jeśli z pracownikiem nie można nawiązać kontaktu. Kodeks pracy nie normuje tej kwestii, odsyłając w tym zakresie do przepisów Kodeksu Cywilnego. Ten zaś, w swoim artykule 61 stanowi iż:

"Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią."

Najbezpieczniejszym sposobem oświadczenia woli będzie zatem wyrażenie jej osobiście, w obecności pracownika. To jednak może nie być możliwe - z pracownikiem nie ma przecież najczęściej kontaktu. Wtedy pozostają dwie drogi -...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »