Jak zawiesić jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG

Przedsiębiorca może przerwać swoją działalność. Sprawdź kiedy i na jak długo można zawiesić firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego?

 

 

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

 

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu.

Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG możesz zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników.

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej.

Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT.

W trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów jakich się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu
 • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni
 • dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności możesz ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.


Przykład

Pani Marta 12 kwietnia 2023 roku zgłosiła w CEIDG zawieszenie swojego zakładu fryzjerskiego, wskazując jako datę zawieszenia 15 marca 2023 roku.


 

Jak zawiesić działalność jednoosobową

 

Musisz poinformować CEIDG o zawieszeniu działalności.

Ta informacja zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ważne! Jeśli korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej, to niezależnie od procedury zawieszenia działalności gospodarczej, możesz zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego - najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia - przerwę w wykonywaniu działalności, trwającą nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Wtedy nie musisz płacić określonego w decyzji podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. O zakończeniu przerwy informujesz w dniu poprzedzającym dzień zakończenia. Jeżeli przerwa podyktowana jest chorobą powinieneś ją zgłosić najpóźniej w dniu wznowienia działalności po tej przerwie.

Jeżeli zawiesisz działalność w CEIDG na dłużej niż 30 dni, to nie musisz już składać zawiadomienia dotyczącego przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Przeczytaj, jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

Zgłoś do CEIDG zawieszenie działalności gospodarczej online na Biznes.gov.pl.

 

 

Jak zawiesić spółkę cywilną

 

Działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej musisz zawiesić w kilku krokach:

 • najpierw zgłaszasz zawieszenie do GUS, do rejestru REGON, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
 • następnie zgłaszasz zawieszenie do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
 • w CEIDG potwierdzasz zawieszenie: zgłaszasz je dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i w urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej.

Jeśli składasz wniosek o zawieszenie w urzędzie, na formularzu CEIDG-1, pamiętaj o wypełnieniu sekcji 25 i podaniu danych spółki cywilnej i daty zawieszenia. W sytuacji, gdy chcesz zgłosić zawieszenie większej liczby spółek cywilnych, wypełnij również formularz CEIDG-SC.

Pamiętaj! Zawieszenia spółki cywilnej, aby było skuteczne, muszą dokonać wszyscy wspólnicy. To oznacza, że pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz złożyć wniosek do CEIDG.

Przeczytaj:

 

Jakie są obowiązki wobec pracowników

 

Możesz zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników:

 • na umowę o pracę
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Zanim zgłosisz zawieszenie firmy, musisz więc rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie musisz rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło.

Działalność możesz zawiesić także wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Jeżeli planujesz zwolnienia grupowe musisz powiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

 

Jakie są obowiązki wobec ZUS

 

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Zawieszenia działalności jednoosobowej nie zgłaszasz do ZUS. Wystarczy, że zgłosisz je do CEIDG. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej.

Uwaga! Inaczej jest, jeśli zawieszasz działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji twoje składki mogą być opłacane w całości z budżetu państwa. Musisz jednak zgłosić się do ZUS, żeby z tego skorzystać.

Przeczytaj, jak złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu.

Wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń

Jeśli przed zawieszeniem działalności, umowy z twoimi pracownikami zostały rozwiązane, to musisz ich wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS.

Zrób to w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy, na formularzu ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaj dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Na formularzu wpisz właściwy kod przyczyny wyrejestrowania.

Musisz również wyrejestrować wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin – na formularzu ZUS ZCNA.

Dokumenty możesz wysłać do ZUS elektronicznie, korzystając:

 • z programu Płatnik w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym
 • z aplikacji ePłatnik dostępnej na PUE podpisując się podpisem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym.

 

Jakie są składki do ZUS w czasie zawieszenia

 

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz to zrobić. Jeżeli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, będziesz musiał opłacić:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna – w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Przykład

Pan Piotr prowadzi pralnię. 24 marca 2020 roku zgłosił zawieszenie swojej firmy w CEIDG. Jako termin zawieszenia podał 20 marca 2020 roku. Firmę zawiesił na 3 miesiące, do 20 czerwca 2020 roku. Pan Piotr zapłaci pełną składkę zdrowotną za marzec i następną - również w pełnej wysokości - za czerwiec oraz składkę na ubezpieczenie społeczne, proporcjonalnie: za 19 dni w marcu (1-19 marca) i 11 dni w czerwcu (20-30 czerwca).


Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego, jeśli chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia).

Przeczytaj jak dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń.

Możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na formularzu ZUS ZUA. Sprawdź, jak to zrobić w poradniku ZUS na temat dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

W trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS

 

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w KRUS i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »