Jak warto rozliczać VAT? Kwartalnie czy miesięcznie?

Zasadą wynikającą z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest to, że podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Od tej zasady przewidziane są wyjątki.

Jeden z nich ma charakter obligatoryjny i dotyczy małych podatników VAT rozliczających się metodą kasową. Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (teskt jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) mają oni obowiązek składania deklaracji VAT za okresy kwartalne.
Drugi wyjątek również dotyczy kwartalnego rozliczania. Stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową mają prawo składać deklaracje kwartalne. Możliwość ta dotyczy zarówno podatników będących małymi podatnikami, jak i podatników, którzy z uwagi na osiągnięty obrót utracili taki status (tzw. dużych podatników).
Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, a zamierzający składać deklaracje za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności, musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie – formularz VAT-R.
Podatnik kontynuujący działalność zawiadomienie to może złożyć nie później niż 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zapłata podatku wynikającego z deklaracji miesięcznej
Podatnicy, który składają deklaracje VAT w trybie miesięcznym, a którzy wykazali nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, mają obowiązek wpłacenia podatku za dany miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin wpłaty pokrywa się więc z terminem złożenia deklaracji.

Zapłata podatku wynikającego z deklaracji kwartalnej
1) Mały podatnik
Podatnicy, który składają kwartalne deklaracje VAT i którzy wykazali nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, mają obowiązek wpłacenia podatku za dany kwartał w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2) Duży podatnik
W przypadku tzw. dużych podatników, ustawodawca przyjął odmienną zasadę. Podatnicy ci mają do wyboru dwie możliwości.
Pierwsza wiąże się z obowiązkiem zaliczkowego wpłacania podatku VAT. Zaliczka na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału wynosi 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Powinna być wpłacona w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.
Jeżeli natomiast w wyniku rozliczenia za dany kwartał zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota podatku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »