Jak rozliczyć wydatki o wartości niższej niż 3,5 tys. zł?

Pytanie podatnika: Czy dla podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu tytułem wydatków na składniki wyposażenia o wartości mniejszej lub również 3.500 zł należy określić według:

 • art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu?
 • art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, albo
 • art. 22f ust. 3 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jest przedsiębiorcą, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowany jest „podatkiem liniowym”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudował budynek celem rozszerzenia zakresu działalności o działalność typu klub fitness.

Budowę rozpoczęto w 2007 r., a oddanie budynku do używania nastąpiło 27 stycznia 2017 r.
W ciągu tego okresu (głownie w latach 2015/2016/2017) do nowo budowanego obiektu (poza kosztami wytworzenia budynku) zakupił składniki wyposażenia o wartości powyżej 3.500 zł typu sprzęt sportowy jak i o wartości poniżej 3.500 zł w postaci m.in. sprzętu sportowego, mebli, krzeseł, suszarek do rąk i włosów, dozowników mydła. Budynek i sprzęt sportowy o wartości powyżej 3.500 zł został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu oddania do używania tj. 27 stycznia 2017 r. i podlega odpisom amortyzacyjnym. Wyposażenie, którego cena zakupu nie przekraczała 3.500 zł również przyjęto do używania w dniu 27 stycznia 2017 r. i wobec tego wydatki poniesione na zakup tych składników zostały rozliczone bezpośrednio w kosztach podatkowych w dniu oddania ich do używania czyli 27 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu tytułem wydatków na składniki wyposażenia o wartości mniejszej lub również 3.500 zł należy określić wg:

 • art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu?
 • art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, albo
 • art. 22f ust. 3 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »