Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?

Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2016 r. (data wpływu 3 stycznia 2017 r.), uzupełnionym 27 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 lutego 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.38.2017.1.APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 27 lutego 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również „Spółka”) jest wytwórcą nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki budowanych w oparciu o innowacyjne technologie. W ramach prowadzonej działalności Spółka projektuje, konstruuje, wytwarza i sprzedaje wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt medyczny dla diagnostyki okulistycznej, w szczególności spektralny optyczny tomograf komputerowy oraz perymetr - urządzenie do badania pola widzenia.

Obecnie, w zakresie prac badawczo-rozwojowych, Spółka realizuje:

1. Badania naukowe:

Spółka we współpracy z firmą A opracowuje projekt angiografii oraz biometrii. Angiografia OCT jest metodą badania przebiegu naczyń krwionośnych w oku ludzkim. W stosunku do tradycyjnej angiografii fluoresceinowej posiada zalety: nie potrzeba podawać dożylnie fluoresceiny, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Dodatkowo, obniża koszty badania i jest dostępne nawet dla pacjentów, u których nie można zastosować fluoresceiny ze względów medycznych. Kolejną zaletą angiografii OCT jest możliwość segmentacji naczyń na różnych głębokościach, co zwiększa zdolności diagnostyczne. Biometria OCT jest całkowicie bezkontaktową metodą pomiaru długości gałki ocznej i przedniej komory. W porównaniu z metodą USG posiada ważną zaletę, metoda nie wymaga dotykania rogówki oka pacjenta.

2. Prace rozwojowe:

 • SLO, jest to projekt mający na celu opracowanie skaningowego oftalmoskopu laserowego pracującego zarówno w zakresie bliskiej podczerwieni 830 nm jak i w zakresie światła białego. SLO jest narzędziem diagnostycznym, którego zastosowanie w połączeniu OCT daje nowe możliwości diagnostyczne.
 • Projekt nowego szybszego urządzenia Revo NX (110kHz) jest to obecnie najszybsze spektralne OCT, które jest wdrażane do produkcji. W porównaniu ze standardowym SOCT Copernicus REVO skanującym z prędkością 27 kHz, wyższa szybkość pozwala zmniejszyć ilość artefaktów związanych z naturalnym ruchem oka w trakcie badania. Dodatkowo umożliwia zwiększenie rozdzielczości pomiaru co poprawia jakość badań angiografii OCT.
 • 180-0000 projekt SOCT z SLO. Jest to projekt urządzenia, który ma połączyć funkcjonalność OCT z SLO dając nowe możliwości diagnostyczne lekarzom, a w szczególności skrócić czas badania i zwiększyć rozdzielczość.
 • Oprogramowanie SOCT ver. 7.0. W stosunku do poprzedniej wersji wprowadza do urządzenia SOCT Copernicus REVO angiografię OCT, która została opracowana w projekcie badawczym przez firmę A oraz nowy ulepszony interfejs użytkownika. Dodatkowo, umożliwia obsługę nowego urządzenia Revo NX. Poprawiony sposób przechowywania danych.
 • Sterownik galwoskanerów OCT. Obecnie produkowane sterowniki do galwoskanerów używanych w urządzeniach OCT mają małą sprawność energetyczną co powoduje wydzielanie dużych ilości ciepła w urządzeniu. Nowy sterownik ma rozwiązywać ten problem jak i niezadowalającą awaryjność oryginalnego sterownika.
 • Nowy perymetr PTS 925. Jest to perymetr o zmniejszonych gabarytach co ułatwia jego transport. Jest tańszy w produkcji i łatwiejszy w obsłudze niż urządzenia konkurencji.
 • Nowy perymetr PTS 2000. Daje maksymalne możliwości diagnostyczne jakie znane są w perymetrii. W stosunku do poprzedniego modelu PTS 1000 ma powiększone pole badania i ulepszony skaner.

Wnioskodawca w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w ramach struktury organizacyjnej posiada wydzielony „Wydział Badań i Rozwoju” obejmujący „Dział Walidacji”, „Dział Projektowania i Rozwoju” oraz „Dział Kontroli Jakości”. Ponadto, w strukturze Spółki utworzony został również „Dział Rozwoju Produktów”.

Projekty realizowane przez Spółkę w ramach podejmowanych prac badawczo-rozwojowych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę.

Osoby, które Wnioskodawca zatrudnia w celu wykonywania prac badawczo-rozwojowych pracują na stanowiskach: kierownik działu, inżynier elektronik, inżynier technolog, inżynier konstruktor mechanik, inżynier oprogramowania, inżynier w dziale walidacji, menadżer projektu SOCT, menadżer produktu SOCT, kierownik projektu, wykonują między innymi następujące zadania:

 • opracowywanie nowych rozwiązań/elementów elektronicznych dla nowych urządzeń,
 • poszukiwanie i wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i koncepcji konstrukcji,
 • wprowadzanie zmian w aktualnych wyrobach, wsparcie techniczne linii montażowych,
 • projektowanie, tworzenie i rozwój oprogramowania wraz z towarzyszącą dokumentacją i według najlepszych wzorców w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości i stabilności,
 • zapewnienie sprawnej realizacji zadań dotyczących projektowania i rozwoju wyrobów,
 • opracowywanie i wdrażanie procesu badań i strategii rozwoju wyrobów,
 • zarządzanie procesem projektowania wyrobu,
 • analiza rynku produktów optycznych, jego potrzeb i działań konkurencji,
 • opracowywanie i wdrażanie procesu badań i strategii rozwoju wyrobów,
 • wykonywanie testów i walidacji produktów oraz przygotowywanie dokumentacji testowej.

Co istotne, wszystkie zadania wykonywane przez pracowników zatrudnionych w działach: Walidacji, Projektowania i Rozwoju oraz Rozwoju Produktów związane są jedynie z wykonywaniem prac badawczo-rozwojowych. Do takich prac zaliczyć bowiem należy nie tylko prace nad rozwojem zupełnie nowych produktów lecz również stały nadzór nad produktami w bieżącej produkcji i ewentualnymi zmianami ich poszczególnych części składowych (w szczególności związanych ze zmianą dostawcy komponentu). Natomiast, Dział Kontroli Jakości służy przede wszystkim bieżącej produkcji w zakresie tak komponentów jak i już gotowych urządzeń. Dlatego mimo, że organizacyjnie należy do Wydziału Badań i Rozwoju, to wszystkie koszty tego działu są ewidencyjnie wyłączone z kosztów badań i rozwoju a włączone do pozostałych kosztów ogólnoprodukcyjnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów.

Przykładowe koszty prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty okresowych badań lekarskich i profilaktycznych, ochronnego obuwia roboczego, środków czystości i napojów (przeliczanych automatem księgowym) oraz innych kosztów związanych z BHP,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych.


Spółka w ramach prac badawczo-rozwojowych ponosi także wydatki związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:

 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego, m.in. maszyn pomiarowyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »