Jak należy udokumentować WDT

Zgodnie z art. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż obszar Polski. Ma ona miejsce w sytuacji gdy obie strony transakcji są podatnikami podatku od wartości dodanej. Ponadto tak sprzedawca jak i nabywca dokonać muszą rejestracji do VAT-UE. WDT podlega opodatkowaniu stawką 0%. Jednym z warunków jej zastosowania jest posiadanie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towary stanowiące przedmiot dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Dowody dostawy

Zgodnie z art. 42 ust. 3 i 4 powołanej ustawy dokumentami potwierdzającymi wywóz są:

 1. w przypadku zlecenia przewozu przewoźnikowi (spedytorowi) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, gdy wynika z nich jednoznacznie dokonanie dostawy do miejsca przeznaczenia na terytorium innego niż Polska państwa unijnego,
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 3. jeżeli sam sprzedawca lub nabywca dokonuje wywozu przy użyciu własnego środka transportu oprócz specyfikacji podatnik powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy siedziby działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy, adres dostawy towaru jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny pojazdu, którym wywożone są towary lub numer lotu gdy towary przewożone są transportem lotniczym.

Jeżeli ww. dokumenty w sposób jednoznaczny nie potwierdzają dostawy – w myśl art. 42 ust. 11 powołanej ustawy – uzupełniającymi dowodami mogą być:

 • korespondencja handlowa z nabywcą w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar lub dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
 • dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego niż Polska państwa UE.

Zgodnie z uchwałą NSA sygn. akt I FPS 1/10 z 11 października 2010 r., warunkiem zastosowania stawki 0% do WDT jest posiadanie przez sprzedawcę niektórych dowodów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT uzupełnionych dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 tejże ustawy bądź innymi dowodami mającymi formę dokumentu, określoną w art. 180 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa.

Objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania WDT

17 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało -->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »