Jak działa ustawa STIR

Blokada rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych, to jedna z form wykorzystania systemu STIR. Oprócz działań związanych z blokowaniem rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych, w oparciu o informacje STIR, realizowane są inne działania, m.in. w zakresie wykorzystywania informacji o wskaźniku ryzyka ustalanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową w analizie ryzyka, czy identyfikowanie - z wykorzystaniem m.in. ww. informacji o wskaźniku ryzyka, rachunkach podmiotów kwalifikowanych oraz dziennych zestawień transakcji - łańcuchów podwyższonego ryzyka nadużyć w podatku od towarów i usług.

Interpelacja nr 31845 do ministra finansów w sprawie działań KAS w zakresie kierowania żądań blokad rachunków przedsiębiorców

Szanowna Pani Minister!

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) proszę o zajęcie stanowiska w kwestii funkcjonowania niżej opisanej regulacji prawnej oraz przekazanie informacji dotyczących żądań blokad rachunków.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 422) upoważniło m.in. naczelników urzędów celno-skarbowych do przekazywania żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia oraz do wykonywania innych czynności szefa KAS określonych w art. 119zw Ordynacji podatkowej, związanych z tymi żądaniami, oraz do wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, o zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu oraz do wykonywania innych czynności szefa KAS określonych w art. 119zw Ordynacji podatkowej, związanych z tymi postanowieniami.

Pomysłodawcy i autorzy koncepcji delegowania na niższe szczeble tej wrażliwej sfery działań szefa KAS przeoczyli jednak, że w aktualnym stanie prawnym aktem w randze rozporządzenia nie jest możliwe upoważnienie naczelników UCS do prowadzenia analizy ryzyka, o którym mowa rozdz. 2 działu IIIb Ordynacji podatkowej, w tym do przekazywania żądań dodatkowych informacji od banków i SKOK-ów, Ordynacja podatkowa nie zawiera bowiem w tym zakresie niezbędnej delegacji i wyłącznie ewentualna zmiana tej ustawy mogłaby umożliwić wyposażenie naczelników UCS w takie kompetencje.

W związku z tym, że analiza ryzyka z oczywistych względów jest niezbędna do podjęcia decyzji o skierowaniu żądania blokady, o której mowa w rozporządzeniu, powyższe rozporządzenie jest od momentu wejścia w życie aktem martwym, bezużytecznym.

Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że naczelnik UCS kieruje żądanie blokady na podstawie wskazania analiz, których sam nie prowadzi i nie zna ich wyników. Taka sytuacja oznaczałaby jednak opresyjne działanie organu niedysponującego dostateczną wiedzą w zakresie swoich czynności. Inaczej oznaczałoby odpowiedzialność naczelnika UCS za zablokowanie środków przedsiębiorcy, bez wiedzy tego organu o przesłankach uzasadniających blokadę.

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »