Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania

Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje własny lokal mieszkalny (odrębna własność), który kupił na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadził ww. lokal do ewidencji środków trwałych w jego działalności. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu 30 maja 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 26 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 26 czerwca 2019 r.).

We wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opłaca podatek przy zastosowaniu stawki 19% (zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy między innymi usługi ujęte w PKD 68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W tym zakresie Wnioskodawca wynajmuje własny lokal mieszkalny.

Przedmiotowy lokal zakupił w dniu 27 kwietnia 2010 r. i od tego czasu wykorzystywał go na własne cele mieszkalne. Przedmiotowy lokal został zakupiony na rynku wtórnym i był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela przez okres co najmniej 60 miesięcy (w akcie notarialnym jest oświadczenie o zakupie mieszkania w 2004 r., sprzedaż nastąpiła w kwietniu 2010 r.). Nabyty lokal jest odrębną własnością Wnioskodawcy.

Od miesiąca października 2016 r. Wnioskodawca wynajął lokal mieszkalny dla innego podmiotu gospodarczego, od tego czasu przychód z tytułu najmu stanowi przychód z jego działalności gospodarczej.

Od miesiąca stycznia 2018 r. Wnioskodawca wprowadził przedmiotowy lokal mieszkalny do ewidencji środków trwałych w jego działalności po raz pierwszy, zgodnie z art. 22d ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych, uznając go jako ujawniony środek trwały.

Przed wprowadzeniem lokalu do ewidencji środków trwałych Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie przewyższających 30% wartości początkowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że lokal powyższy jest w jego posiadaniu ponad 60 miesięcy od momentu zakupu, przyjął 10 letni okres amortyzacji i zastosował indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% - zgodnie z art. 22j ust. 3 w zw. z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca sformułował następujące pytanie.

Czy mam prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego będącego ujawnionym środkiem trwałym w mojej działalności?

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które pozwalają mu na zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

Przedmiotowy lokal mieszkalny jest jego własnością, został wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych w jego działalności jako ujawniony, jest przez niego użytkowany więcej niż 60 miesięcy. Okres amortyzacji takiego środka nie może być krótszy niż 10 lat, dlatego stosując 10% stawkę amortyzacji, osiągnie wymagany 10-letni okres amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatki na nabycie, wytworzenie i ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Z treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »