Gotowe posiłki i napoje z automatów oraz catering dla pracowników a składki ZUS 

Wartość posiłków z automatów vendingowych finansowanych przez pracodawcę pracownikom oraz wartość dofinansowania do zakupionych gotowych posiłków w formie cateringu dostarczanego do firmy obejmującego również koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

Pracodawca w treści wniosku wyjaśnił, że aktualnie doładowuje pracownikom ich indywidualne karty dostępu kwotą 40 zł miesięcznie ze środków obrotowych spółki do wykorzystania w automatach vendingowych. Indywidualna karta przypisana jest do konkretnego pracownika i tylko ten pracownik może z niej korzystać. Udostępnianie karty innym pracownikom jest zabronione. Pracownik może wykorzystać środki na karcie na zakup gorących i zimnych napojów i przekąsek umieszczonych w automatach vendingowych, które znajdują się w stołówkach.

Środki na kartę przekazywane są na początku każdego miesiąca i przechodzą na kolejny miesiąc z zastrzeżeniem, że niewykorzystane środki z ostatnim dniem każdego kwartału są kasowane. Wykorzystane przez pracownika środki w danym miesiącu traktowane są jako świadczenie nieodpłatne, za które nie przysługuje ekwiwalent, stanowiące przychód pracownika. Obciążenie pracownika z tytułu wykorzystania środków na karcie następuje po rozliczeniu wydatków z karty po zamknięciu miesiąca z wynagrodzenia pracownika należnego za ten miesiąc.

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie ma zapisów dotyczących doładowywania pracownikom indywidualnych kart do wykorzystania w automatach vendingowych.

Pracodawca zamierza wprowadzić system kafeteryjny dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Każdy pracownik co miesiąc otrzymywał będzie kwotę X zł ze środków obrotowych spółki. W ramach tego systemu pracownik będzie mógł dokonać wyboru określonej usługi lub świadczenia w naturze, np. będzie mógł dofinansować wycieczkę, pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, zakupić bilety do kina itp. Pracownik sam będzie decydował na co przeznaczy swoje środki.

Środki na system kafeteryjny przekazywane będą 1 każdego dnia miesiąca i będą przechodzić na kolejny miesiąc z zastrzeżeniem, że niewykorzystane środki zostaną skasowane na dwa dni robocze przed zakończeniem bieżącego roku kalendarzowego. W systemie lunchingowym pracownik będzie mógł zamówić gotowe posiłki, które dostarczane będą do firmy w pudełkach z oznaczeniem konkretnego pracownika, codziennie o godz. 10.00 i 18:00 do wyznaczonych w firmie miejsc.

W kolejnych miesiącach działania systemu, pracownik sam będzie określał jak, te środki mają być rozdzielone: czy całość ma być przekazywana na system kafeteryjny czy na lunchig i w jakich wysokościach. Niewykorzystane środki na zakup posiłków (lunching) w danym miesiącu, zasilą system kafeteryjny w kolejnym zasileniu konta pracownika.

Obciążenie pracownika z tytułu wyżej wykorzystanych środków nastąpi po zamknięciu miesiąca z wynagrodzenia pracownika za ten miesiąc na podstawie zestawień wygenerowanych z systemu kafeteryjnego oraz lunchingowego.

W związku z powyższym pracodawca zapytał, czy wartość finansowanych przez firmę posiłków w postaci gotowych do spożycia przekąsek oraz napojów udostępnianych pracownikom poprzez zasilanie kart do wykorzystania w automatach vendingowych, lokalizowanych na terenu zakładu pracy (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu i możliwości wymiany na gotówkę) oraz zakup gotowych posiłków na platformie kafeteryjnej będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W jego opinii - tak.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »